czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Resort finansów podnosi marże na detalicznych skarbówkach

msd | 25 września 2023
Mimo wrześniowej obniżki stóp procentowych, oferowane w październiku stałokuponowe trzylatki nadal będą płacić 6,85 proc. rocznie. Wzrosną natomiast marże na większości papierów ze zmiennym oprocentowaniem.

Wyjściowe oprocentowanie oferowanych w październiku 12-miesięcznych obligacji oszczędnościowych spadnie z 6,75 do 6,50 proc. w skali roku, nie zaś do 6,0 proc., czego można by się spodziewać po ich konstrukcji oraz wysokości stopy referencyjnej (w kolejnych miesiącach oprocentowanie papierów podążać ma już krok w krok za stopą NBP). W przypadku działających na podobnej zasadzie papierów dwuletnich MF zdecydowało się obciąć wyjściowy kupon z 6,85 do 6,75 proc., ale przy jednoczesnym podniesieniu marży dla kolejnych okresów. W następnych miesiącach obligacje te płacić więc będą 0,5 pkt proc. ponad stopę referencyjną wobec dotychczasowych 0,1 pkt proc.

W przypadku stałokuponowych trzylatek, które ostatnimi czasy cieszą się coraz większą popularnością, resort pozostawił wysokość oprocentowania na poziomie dotychczasowych 6,85 proc. w skali roku.

Bez zmian pozostało też oprocentowanie cztero- i dziesięcioletnich obligacji antyinflacyjnych, które w pierwszym roku zapłacą kolejno 7,0 oraz 7,25 proc. Rosną jednak ich marże dla kolejnych lat. W przypadku czterolatek z 1,0 do 1,25 pkt proc. ponad inflację, a dla dziesięciolatek z 1,25 do 1,5 proc. To samo dotyczy sześcio- i dwunastoletnich papierów rodzinnych, dla których przy niezmienionym pierwszym kuponie marże na kolejne lata rosną o 0,25 pkt proc., odpowiednio do 1,75 oraz 2,0 pkt proc.

Jak wynika z listów emisyjnych, nowa oferta ważna będzie przez cały wyborczy miesiąc.

Tymczasem według obliczeń Obligacje.pl na podstawie danych KDPW, do ubiegłego piątku włącznie w Depozycie zarejestrowano 3,4 mld zł papierów detalicznych z wrześniowej oferty, w tym ponad 1,4 mld zł to antyinflacyjne czterolatki. W dalszej kolejności znajdują się trzyletnie obligacje ze stałym kuponem (prawie 0,9 mld zł) oraz 12-miesięczne papiery z oprocentowaniem opartym o główną stopę NBP (ponad 0,6 mld zł).

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje