czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Resort finansów sprzedał 1,97 mld zł obligacji detalicznych w listopadzie

msd | 11 grudnia 2020
Za ponad połowę sprzedanych w listopadzie detalicznych papierów skarbowych odpowiadały najkrótsze obligacje o trzymiesięcznym okresie spłaty. Lekko przygasło natomiast zainteresowanie antyinflacyjnymi czterolatkami.

Listopadowa sprzedaż obligacji skarbowych na poziomie 1,97 mld zł to wynik o 0,72 mld zł (27,9 proc.) słabszy niż przed miesiącem i generalnie jeden z niższych, jak na ten – absolutnie rekordowy – rok. Ubiegły miesiąc wyróżnił się jednak czymś innym – aż 53 proc. sprzedanych papierów przypadało na obligacje trzymiesięczne, co stanowi najwyższy jak dotychczas wynik w ich trzyletniej historii. 

Równolegle do 1,04 mld zł popytu na obligacje trzymiesięczne lekko przygasło zainteresowanie czteroletnimi papierami indeksowanymi do inflacji. Ich udział w całkowitej miesięcznej sprzedaży wyniósł 27,8 proc. (546 mln zł) i był najniższy od pierwszej połowy 2019 r., mimo że jeszcze na początku 2020 r. wahał się pomiędzy 45,8 a 52,6 proc.

Na zakup stałokuponowych obligacji dwuletnich inwestorzy wydali natomiast w listopadzie 235 mln zł (12 proc. udziału), a na emerytalne 10-latki trafiło 116 mln zł (5,9 proc.). Niezmiennie niskie pozostawało zainteresowanie obligacjami trzyletnimi (11 mln zł), których oprocentowanie oparte jest o WIBOR. Na sześcio- i 12-letnie papiery, zarezerwowane dla uczestników programu Rodzina 500+, trafiło łącznie 14,9 mln zł.

Po 11 miesiącach tego roku łączna sprzedaż detalicznych papierów skarbowych przekraczała 25,9 mld zł i była już znacząco wyższa niż w całym rekordowym 2019 r., gdy całkowity popyt zamknął się w kwocie 17,3 mld zł.

Z ostatnich dostępnych danych wynika, że na koniec września zadłużenie skarbu państwa z tytułu obligacji oszczędnościowych sięgało 39,07 mld zł i było o 11,5 mld zł wyższe niż na koniec 2019 r. Pomimo wysokiego zainteresowania papierami trzymiesięcznymi, które wyraźnie „podbijają” statystyki sprzedaży, faktyczny wzrost zadłużenia wynikał do tej pory głównie z długu czteroletniego (przyrost zadłużenia o 8,5 mld zł do końca września). 

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje