piątek, 30 września 2022

Newsroom

Resort finansów sprzedał w lipcu obligacje oszczędnościowe za 10,3 mld zł

ems | 12 sierpnia 2022
Najchętniej inwestorzy kupowali obligacje czteroletnie indeksowane inflacją, na które wydali 4,7 mld zł. 3,4 mld zł przeznaczyli na zakup rocznych papierów o oprocentowaniu zmiennym, równym aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP.

Potwierdziły się więc nasze szacunki z początku sierpnia, kiedy informowaliśmy, że łączna sprzedaż obligacji oszczędnościowych przekroczyła 10,2 mld zł, precyzyjnie wskazaliśmy także wartość sprzedaży papierów czteroletnich i rocznych.

Inwestorzy chętnie kupowali także papiery dwuletnie (834 mln zł) i dziesięcioletnie (750 mln zł). Oprocentowanie tych pierwszych jest zmienne i równe aktualnej stopie referencyjnej NBP powiększonej o 25 pkt bazowych marży, obligacje dziesięcioletnie indeksowane są inflacją (inflacja plus 1,25 proc.), a odsetki nie są wypłacane lecz powiększają kapitał. Sprzedażowy hit, jakim były na początku roku obligacje trzymiesięczne, stracił zainteresowanie inwestorów (412 mld zł), nie zyskały go także sprzedawane po raz ostatni obligacje trzyletnie o oprocentowaniu zmiennym, równym stopie WIBOR 6M.

Lipcowy wynik jest nieco słabszy niż w czerwcu, kiedy resort sprzedał papiery za 14 mld zł, ale na tle wcześniejszych miesięcy wciąż prezentuje się imponująco. Od początku 2021 r. miesięczna sprzedaż obligacji oszczędnościowych oscylowała zazwyczaj w przedziale 3-4 mld zł.

Przełomem okazała się decyzja o wprowadzeniu do sprzedaży obligacji, których oprocentowanie jest zmienne i oparte o stopę referencyjną NBP (papiery roczne i dwuletnie), których zaletą jest także comiesięczna wypłata odsetek. Papiery te ograniczyły wprawdzie sprzedaż obligacji trzymiesięcznych (oprocentowanie stałe równe 3 proc.), ale bilans jest korzystny dla MF. Obligacje indeksowane inflacją także zyskują popularność dzięki wyższemu oprocentowaniu w pierwszym roku inwestycji.

Warto pamiętać, że 25 lipca resort finansów zapowiedział podniesienie oprocentowania prawie wszystkich obligacji w ofercie (za wyjątkiem papierów trzymiesięcznych) o 0,5 pkt proc. od sierpnia i część inwestorów mogła odłożyć decyzje o parę dni, żeby zyskać wyższe kupony. Najpopularniejsze obligacje czteroletnie są teraz oprocentowane na 6,5 proc. w pierwszym roku inwestycji (w kolejnych – inflacja plus 1 pkt proc. marży), a roczne na 6,5 proc., przy czym w kolejnych miesiącach wysokość odsetek może się zmieniać w zależności od decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje