niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Robyg kupuje nieruchomość za 250 mln zł

msd | 16 kwietnia 2021
W miniony czwartek deweloper wpłacił 200 mln zł netto zaliczki w ramach transakcji o docelowej wartości 250 mln zł netto.

Tak duża transakcja objąć ma zakup nieruchomości, na której Robyg planuje zrealizować projekt deweloperski z zabudową mieszkaniowo-usługową o łącznej powierzchni użytkowej około 100 tys. mkw. 

Jak wskazano, zawarcie ostatecznej umowy uzależnione jest od spełnienia ustalonych warunków formalnych. 

Na koniec 2020 r. grupa Robyg posiadała 199,5 mln zł środków pieniężnych, które pokrywały połowę (53 proc.) jej krótkoterminowych zobowiązań skorygowanych o zaliczki (140-150 proc. w poprzednich okresach sprawozdawczych). W marcu deweloper zawarł ze swoim jedynym akcjonariuszem, spółką z grupy Goldman Sachs, umowę finansowania o wartości do 100 mln zł.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Robyga o łącznej wartości 505,3 mln zł i terminach spłaty od lipca 2021 r. do grudnia 2024 r. Płynność papierów pozostaje jednak niska. Wygasająca w tym roku seria ROB0721 o wartości 45,3 mln zł kwotowana jest na 99,51/100,48 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje