piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Robyg zapowiada przedterminowe wykupy

msd | 20 grudnia 2017
Deweloper zamierza przyspieszyć spłatę obligacji serii M i O, wartych w sumie 46 mln zł. Inwestorom zostanie wypłacona premia za wcześniejszy wykup.

Nowy termin spłaty wartych 20 mln zł papierów serii M (ROB0219) wyznaczono na 6 lutego 2018 r. Wtedy też spłacona zostanie seria O (ROB0819) na 26 mln zł. W zamian za przedterminowy wykup obligatariusze liczyć mogą na premię w wysokości odpowiednio 0,3 oraz 0,25 proc. nominału.

Trzy tygodnie po wcześniejszym wykupie papierów ROB0219 i ROB0819 wygasać będą też – warte 38,9 mln zł obligacje ROB0218.

W przypadku zabezpieczonej serii O zamiar dokonania wcześniejszej spłaty Robyg tłumaczy chęcią zwolnienia hipoteki w celu realizacji kolejnych etapów projektu deweloperskiego.

Trzy tygodnie temu Bricks Acquisition Limited, podmiot pośrednio należący do banku inwestycyjnego Goldman Sachs, wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji deweloperskiej spółki. Wskazywaliśmy wówczas, że ewentualne wycofanie jej z obrotu oznaczać będzie naruszenie warunków emisji ośmiu serii obligacji wartych łącznie 384,9 mln zł. Równie dobrze potencjalny nabywca Robygu może być zainteresowany zrefinansowaniem długu.

Siedem z ośmiu znajdujących się w obrocie serii obligacji dewelopera wyposażonych jest w opcję przedterminowego wykupu.

Znakomita większość obligacji Robygu znajduje się w portfelach inwestorów instytucjonalnych, stąd ich niska płynność.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje