piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

RPP obniżyła stopy procentowe, rentowność skarbówek w dół

ems | 28 maja 2020
Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie obniżyła stopy procentowe, stopa referencyjna wynosi obecnie 0,1 proc. (0,5 proc. poprzednio). W reakcji tanieją akcje banków, a rentowność 10-letnich obligacji spadła poniżej 1,25 proc. (z 1,36 proc. na początku dnia).

Rentowność obligacji 10-letnich zbliża się do historycznego minimum z połowy maja (1,22 proc.). Uczestnicy rynku zostali zaskoczeni decyzją Rady, o czym świadczy m.in. spadek notowań akcji banków o 6,9 proc. od dziennego szczytu. Decyzja RPP uderzy bowiem w wyniki odsetkowe banków.

Dla obligacji notowanych na Catalyst decyzja RPP oznacza prawdopodobny spadek cen obligacji (wzrost rentowności), ponieważ jej potencjalnym skutkiem będzie spadek stawek WIBOR, a w następstwie także spadek oprocentowania obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR. Wobec niezmienionego ryzyka kredytowego wyrównanie rentowności do wcześniejszych poziomów może wymagać ponownej korekty wyceny obligacji opartych o WIBOR. Wzrosnąć może za to zainteresowanie obligacji o stałym oprocentowaniu, te jednak występują na Catalyst w zdecydowanej mniejszości (PCC Rokita, PCC Exol, jedna z serii obligacji GPW i Ronsona oraz BVT, przy czym dwie ostatnie wygasają w najbliższym czasie).

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje