sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Rumuńska spółka EuCO zawiadomiła prokuraturę

msd | 02 sierpnia 2022
Kontrolowana przez odszkodowawcze EuCO zagraniczna spółka doniosła do prokuratury na swoich byłych pracowników, których podejrzewa o wyrządzenie jej szkody i zorganizowanie grupy przestępczej.

Zgodnie z zawiadomieniem do tamtejszej prokuratury, rumuńskie Centrul European de Despagubiri (CEDE) podejrzewa swoich byłych pracowników między innymi o ujawnienie tajnych informacji służbowych, czyny nieuczciwej konkurencji i nielegalny dostęp do systemu komputerowego. Mieli bowiem oni założyć konkurencyjną wobec CEDE spółkę, w której wykorzystywali niejawne informacje od swojego poprzedniego pracodawcy. 

O utracie części aktywów w Rumunii po raz pierwszy EuCO poinformowało w marcu tego roku. A to, wraz z odpisami na inną spółkę zależną, doprowadziło do słabych wyników odszkodowawczej grupy i naruszenia obligacyjnego kowenantu dług netto/EBITDA. Co prawda, z powodu braku kworum zgromadzenie obligatariuszy nie było zdolne do podjęcia uchwały w sprawie postawienia papierów EUC0423 w stan wymagalności, ale płynność EuCO pozostaje pod dużą presją.

W ubiegłym miesiącu spółka wypłaciła obligatariuszom 0,7 mln zł tytułem okresowej amortyzacji oraz 0,4 mln zł odsetek. 

„Dzięki podjętym już działaniom spółka EuCO będzie realizowała zobowiązania obligacyjne terminowo i zgodnie z obowiązującym harmonogramem jak dotychczas” – zapewniła spółka w lipcowym komunikacie umieszczonym na swojej stronie internetowej. Niewiele później EuCO poinformowało też o zaangażowaniu prawnika, jako pełnomocnika obligatariuszy.

Warte 17,2 mln zł obligacje EUC0423, które EuCO musi amortyzować co kwartał (0,7 mln zł), oprocentowane są na WIBOR 3M plus 10 pkt proc. marży. Ich zabezpieczenie stanowi szereg poręczeń i oświadczeń o poddaniu się egzekucji od podmiotów zależnych, w tym także rumuńskiej spółki CEDE.

Od maja papiery EUC0423 regularnie wyceniane są w okolicach połowy wartości nominalnej. We wtorek rynek kwotuje je na 46/50 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości kategorii Prawo