piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Sierpniowa publiczna emisja Kruka już na Catalyst

msd | 20 września 2019
Windykator wprowadził do obrotu warte 25 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.

Debiutujące w piątek obligacje serii AJ1 zostały uplasowane w ramach publicznej oferty do 25 mln zł, w której inwestorzy zgłosili popyt na 55,7 mln zł. To pierwsza emisja, którą Kruk przeprowadził w ramach wartego 700 mln zł programu. 

Do kolejnej publicznej oferty długu windykatora mogłoby dojść jeszcze w IV kwartale, wynika z wywiadu, którego Piotr Krupa, prezes Kruka, udzielił Obligacje.pl.

Pierwszą i jedyną do godz. 14.30 transakcję nowymi papierami KRU0924 zawarto lekko powyżej nominału. Właściciela zmieniło 10 obligacji (nominał każdej to 100 zł) po cenie 100,15 proc. wartości nominalnej, co oznacza 5,15 proc. rentowności brutto dla kupującego.

W giełdowym obrocie znajduje się też 21 serii starszych papierów dłużnych Kruka. Te o najdłuższych terminach spłaty, przypadających na lata 2023-2025, notowane są w większości przy 5,0-5,4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje