czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Skarbowe obligacje antyinflacyjne biją rekordy popularności

msd | 12 września 2019
Sprzedaż detalicznych obligacji skarbu państwa sięgnęła rekordowych 1,75 mld zł w sierpniu, z czego aż 44,1 proc. stanowiły papiery czteroletnie, których oprocentowanie zależy od poziomu wskaźnika inflacji.

Łączna sierpniowa sprzedaż detalicznych papierów skarbowych wyniosła 1,75 mld zł i była o 11,4 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, a także o 67,8 proc. wyższa niż przed rokiem. Hitem okazały się antyinflacyjne papiery czteroletnie, na które popyt – i tak wysoki ostatnimi czasy – sięgnął aż 771,5 mln zł.

Przypomnijmy, oferowane przez MF czterolatki oprocentowane są na 2,4 proc. w pierwszym rocznym okresie, zaś w kolejnych kupon ustalany jest jako suma GUS-owskiego wskaźnika inflacji oraz 1,25 pkt proc. marży. Innymi słowy, to obawy inwestorów indywidualnych o dalszy wzrost cen (plus słaba oferta banków) najpewniej napędziły bardzo wysoki popyt na obligacje skarbowe z czteroletnim okresem spłaty.

Ranking popularności pozostałych papierów od resortu finansów zasadniczo się natomiast nie zmienił w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na drugim i trzecim miejscu pozostały stałokuponowe obligacje z trzymiesięcznym i dwuletnim okresem spłaty (odpowiednio 475,5 mln zł oraz 304,4 mln zł). Udział emerytalnych papierów 10-letnich, których oprocentowanie także zależy od poziomu inflacji, pozostał natomiast w okolicach 10 proc. (169,6 mln zł). Niezmiennie niskim zainteresowaniem cieszyły się zaś obligacje trzyletnie (18,1 mln zł). 

W sierpniu dostrzec dało się też efekty rozszerzenia programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, co poskutkowało wzrostem sprzedaży obligacji rodzinnych do 11,2 mln zł wobec 5,7 mln zł w lipcu i 2,6-3,3 mln zł w poprzednich miesiącach tego roku, gdy świadczenie na pierwsze dziecko jeszcze nie przysługiwało. Niewykluczone, ze w kolejnych miesiącach udział papierów rodzinnych będzie jeszcze rósł (na razie to ledwie 0,6 proc. całego popytu), gdy inwestorzy zaczną dostrzegać – pod pewnymi warunkami – wyższą atrakcyjność papierów sześcioletnich względem ogólnodostępnych obligacji z czteroletnim okresem spłaty. 

Po ośmiu miesiącach tego roku łączna sprzedaż detalicznych obligacji skarbu państwa wynosiła 10,4 mln zł wobec 7,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Tymczasem od początku stycznia do końca czerwca zadłużenie skarbu państwa z tytułu obligacji detalicznych wzrosło „tylko” o 2,4 mld zł do 22,2 mld zł – wynika z informacji MF za I półrocze (ostatnie dostępne dane). Dla porównania w tym samym czasie sprzedaż papierów skarbowych wyniosła 7,1 mld zł, ale znaczna jej część przypadała na obligacje trzymiesięczne (2,1 mld zł). 

Znakomita większość wzrostu zadłużenia skarbu państwa z tytułu obligacji oszczędnościowych w tym roku wynika właśnie z antyinflacyjnego długu o czteroletnim okresie spłaty.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje