poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

SMS Kredyt porozumiał się z obligatariuszami ws. naruszonego kowenantu

msd | 05 marca 2021
Wszyscy właściciele obligacji firmy pożyczkowej złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekroczenie przez nią określonego w warunkach emisji wskaźnika zadłużenia.

O porozumieniu ze wszystkimi właścicielami papierów dłużnych serii AS spółka poinformowała już po trzech dniach od przekazania komunikatu na temat naruszenia warunków emisji, co sugeruje dość wąskie grono obligatariuszy.

„W związku ze złożeniem powyższych oświadczeń wystąpienie, zdarzenia w postaci przekroczenia wskaźnika zadłużenia nie będzie stanowić przypadku naruszenia i zdarzenie to nie będzie stanowić podstawy żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii AS” – podał SMS Kredyt Holding.

W pierwszej połowie tygodnia spółka poinformowała, że zakończyła ubiegły rok z 12,3 mln zł skonsolidowanej straty netto, a jej obligacyjny wskaźnik zadłużenia sięgnął 6,93x wobec limitu ustalonego na 3,0x.

Nienotowane obligacje serii AS z terminem spłaty w 2022 r. pochodzą z rolowania długu przeprowadzonego przez SMS Kredyt w czerwcu 2019 r. Emisja warta była początkowo 12,8 mln zł i taką wartość spółka nadal wykazuje w rejestrze KDPW, choć ostatnie sprawozdanie wskazuje, że zadłużenie z tytułu papierów serii AS prawdopodobnie spadło poniżej 10 mln zł.

Z powodu pandemii i związanych z nią nowych regulacji SMS Kredyt zawiesił działalność pożyczkową w I kwartale ubiegłego roku. Zamierza ją odwiesić nie wcześniej niż w III kwartale tego roku.

Więcej wiadomości o SMS Kredyt Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje