poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Spółka celowa z grupy Olivia Centre debiutuje na Catalyst

msd | 07 marca 2023
Po około 13 latach obecności na rynku obligacji operator i właściciel trójmiejskiego kompleksu Olivia Business Centre zdecydował się na wprowadzenie długu do obrotu na GPW. Zapowiada też kolejne emisje.

Debiutująca spółka Olivia Fin występuje w charakterze podmiotu pozyskującego finansowanie dla szeroko rozumianej grupy Olivia Centre, w której rolę podmiotu dominującego pełni zarejestrowana w Holandii spółka Tonsa Commercial REI. Jest ona właścicielem gdańskiego centrum biznesowo-biurowego Olivia Business Centre, które składa się z dziewięciu budynków o łącznej powierzchni 175 tys. m.kw., a w planach ma także realizację projektów mieszkaniowych na sprzedaż lub wynajem.

Za wyemitowane w listopadzie 2021 r. 3,5-letnie papiery OBC0525 o wartości 25 mln zł Olivia Fin zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 5,3 pkt proc. marży. Zabezpieczenie długu stanowi natomiast poręczenie ustanowione przez spółkę Tonsa Commercial REI, która złożyła także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Obligacje zostały uplasowane w ramach programu emisji do 150 mln zł, z którego Olivia Fin zebrała 89,8 mln zł podczas sześciu ofert adresowanych głównie do indywidualnych inwestorów.

- Dla nas bardzo ważni są inwestorzy indywidualni, to główna grupa naszych inwestorów. Cieszymy się, że darzą nas zaufaniem (…) Mimo że jesteśmy debiutantem (na Catalyst – red.), z rynkiem dłużnych papierów wartościowych związani jesteśmy od trzynastu lat – powiedział podczas ceremonii debiutu Krzysztof Raćkos, prokurent w Olivia Fin, odpowiadający za finanse grupy.

Jak wskazał, do tej pory, grupa OBC  przeprowadziła 31 emisji obligacji, z czego 13 już spłacono.

- W całym tym okresie nie zawiedliśmy zaufania inwestorów, płaciliśmy w terminie i dotrzymywaliśmy warunków emisji – zapewnił także.

Według zapowiedzi, Olivia Fin zamierza wprowadzić do giełdowego obrotu także pięć pozostałych serii długu pochodzących z ostatniego programu emisji. Na tym bynajmniej nie koniec, spółka właśnie przyjęła też nowy program emisji o wartości do 150 mln zł. Według naszych informacji, papiery te nadal oferowane będą bez prospektu.

Zarówno sama Olivia Fin, jak i poręczająca za obligacje spółka Tonsa Commercial REI, kontrolowane są przez Macieja Grabskiego, trójmiejskiego przedsiębiorcę, od lat będącego kluczowym akcjonariuszem giełdowego Pekabeksu.

Według ostatniego sprawozdania finansowego, datowanego na połowę ubiegłego roku, grupa OBC dysponowała 556,4 mln euro aktywów, które w 65 proc. finansowała kapitałem obcym.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst