niedziela, 22 lipca 2018

Newsroom

Spółka zależna Murapolu wypuściła obligacje

msd | 11 sierpnia 2017
Należąca do dewelopera spółka Aoram uplasowała obligacje o wartości nominalnej 44,1 mln zł. Wpływy z emisji trafiły do Murapolu w formie pożyczki.

Wypuszczone przez Aoram oprocentowane są na stałe 6 proc. przy trzyletnim okresie spłaty. Papiery zabezpieczono zastawem na udziałach emitenta, poręczeniem Murapolu oraz przelewem wierzytelności z umowy pożyczki udzielonej Murapolowi przez Aoram.

Wartość środków przekazanych Murapolowi w formie pożyczki to 37,9 mln zł. Część wpływów z emisji pozostaje więc u emitenta lub papiery uplasowano z dyskontem.

Wyemitowane przez Aoram obligacje serii A nie trafią do obrotu na Catalyst.

W czwartek Murapol poprzez spółkę zależną Abadon Real Estate wezwał do sprzedaży 867,2 tys. akcji spółki Awbud po cenie 7,5 zł za akcję, co daje maksymalną wartość transakcji na poziomie 6,5 mln zł.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. W ostatnich transakcjach, zależnie od serii, papiery wyceniano od 5 do 6 proc. rentowności brutto. Należy jednak dodać, że w przypadku niektórych serii możliwe będzie w przyszłości obniżenie wysokości marży.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje