sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Spółka zależna od Columbus Energy wyemituje 15-letnie obligacje

msd | 27 listopada 2020
Warte 75 mln zł papiery spółki New Energy Investments obejmie w całości Bank Ochrony Środowiska, z którym we wrześniu zawarła ona program emisji do 500 mln zł zielonych obligacji.

Za 15-letni dług spółka projektowa Columbusa zapłaci bankowi WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży przy szeregu zabezpieczeń, wśród których wymieniono między innymi weksel własny emitenta, jego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastawy finansowe na rachunkach, cesje wierzytelności z pożyczek udzielonych podmiotom zależnym, czy zastawy na udziałach i projektach. 

We wrześniu spółka New Energy Investments zawarła z BOŚ Bankiem umowę programu emisji obligacji do 500 mln zł, które mają spełniać kryteria dotyczące zielonego długu (Green Bond Principles). 

Na potrzeby pierwszej emisji obligacji przez NEI Columbus Energy podniósł kapitał zakładowy spółki z 5,8 tys. zł do 13,06 mln zł poprzez wniesienie aportem udziałów w 24 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych.

Columbus Energy jest liderem na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółka notowana jest na rynku NewConnect, gdzie jest wyceniana na 2,4 mld zł. W przeszłości notowana była także na Catalyst z czterema seriami obligacji, wykupionych w 2019 r. Uplasowana wówczas emisja refinansująca na 7,6 mln zł, która jest oprocentowana na stałe 9 proc., do giełdowego obrotu już nie trafiła. 

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje