sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych spadła do 3,6 mld zł w listopadzie

msd | 05 grudnia 2023
Zgłoszony w listopadzie popyt na detaliczne obligacje skarbu państwa był najniższy od pięciu miesięcy i skupiał się wokół antyinflacyjnych czterolatek oraz trzyletnich papierów stałokuponowych.

Według obliczeń Obligacje.pl na podstawie danych KDPW, resort finansów sprzedał nieco ponad 3,6 mld zł papierów oszczędnościowych w listopadzie. Zgłoszony popyt okazał się więc blisko o połowę niższy niż w październiku (ponad 7,1 mld zł), gdy inwestorzy mogli nabywać detaliczne obligacje skarbowe na korzystniejszych warunkach. Warto bowiem przypomnieć, że pomimo spadających stóp procentowych, Ministerstwo Finansów utrzymywało w październiku wyjściowe oprocentowanie większości obligacji na niezmienionym poziomie, a do tego podniosło też marże wszystkich zmiennokuponowych serii o terminach wymagalności powyżej roku. Inwestorzy mieli więc dość powodów, by przyspieszyć decyzje zakupowe i podbić statystyki do jednego z najwyższych poziomów w historii. Dokładnie z tego samego powodu listopadowy spadek sprzedaży obligacji oszczędnościowych w stosunku do października był czymś od początku oczekiwanym. Z drugiej strony, to wciąż wynik o trzy czwarte lepszy niż przed rokiem.

W listopadzie największym uznaniem inwestorów cieszyły się antyinflacyjne obligacje czteroletnie, na które popyt sięgnął około 1,3 mld zł. Nieco ponad 1,0 mld zł wyniosła natomiast sprzedaż stałokuponowych trzylatek (6,6 proc. rocznie). Z kolei sprzedaż 12-miesięcznych papierów z oprocentowaniem opartym o stopę referencyjną NBP sięgnęła niecałych 0,7 mld zł.

Według jeszcze niepotwierdzonych danych, narastająco po 11 miesiącach MF miało na koncie ponad 44,2 mld zł sprzedanych obligacji oszczędnościowych wobec 55,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, który był jednak specyficzny (na fali nowej oferty od czerwca do sierpnia sprzedano wówczas papiery o łącznej wartości 30,5 mld zł).

Pierwotnie MF planowało sprzedać 75,3 mld zł obligacji oszczędnościowych w 2023 r. (41,3 mld zł netto, tj. po wykupach), lecz z biegiem czasu plan ten był rewidowany kolejno do 40,3 mld zł oraz 37 mld zł. 

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje