czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Stały kupon od Ghelamco po raz pierwszy

msd | 04 czerwca 2020
Deweloper zaproponuje stałe 6,1 proc. rocznie za ponad 3,5-letnie obligacje oferowane w ramach dwóch publicznych prospektowych ofert o łącznej wartości 110 mln zł.

Ghelamco Invest chce uplasować papiery dłużne serii PPP1 do 75 mln zł oraz serii PPP2 do 35 mln zł. Jak zawsze, dług zostanie zabezpieczony poręczeniem Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje działalność dewelopera na polskim rynku.

Zapisy na obligacje Ghelamco przyjmowane będą od 15 czerwca do 26 czerwca. W tym czasie cena emisyjna długu będzie narastać z każdym dniem. Termin wykupu długu ustalono zaś na 15 stycznia 2024 r.

Deweloper na razie nie ujawnia listy brokerów przyjmujących zapisy. Podział emisji na dwie transze sugeruje, że należy oczekiwać równoległej dystrybucji poprzez BM PKO BP (oferujący obligacje Ghelamco z VIII programu emisji) oraz niezależne domy maklerskie.

Dla spółki będą to pierwsze stałokuponowe obligacje w jej wieloletniej już historii obecności na rynku korporacyjnego długu, w tym tego adresowanego do inwestorów indywidualnych. Będzie to więc test dla Ghelamco, jak i samego rynku, który ostatnimi czasy nie jest rozpieszczany nowymi ofertami (do 23 czerwca trwa emisja PCC Exol). 

Na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości 1 mld zł, za które spółka płaci między 3,5 a 4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Przy aktualnej jego wysokości oznacza to, że po aktualizacji stopy bazowej oprocentowanie zmiennokuponowych papierów dewelopera nie przekraczałoby 4,79 proc. 

W tym roku, od lipca do grudnia, Ghelamco musi wykupić sześć serii obligacji o łącznej wartości 200,6 mln zł. W ostatnich transakcjach wyceniano je na 99,36-100,5 proc. nominału. 

Najdłuższe papiery dewelopera z terminami spłaty w czerwcu i październiku 2023 r. rynek wycenia z 4,7-4,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje