wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Statima składa kolejne już obietnice wykupu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 19 kwietnia 2019
Windykator ma otrzymać pieniądze od inwestora w ciągu tygodnia, a spłata wszystkich zaległych papierów dłużnych serii A oraz jednej trzeciej serii B ma nastąpić do 30 kwietnia.

W styczniu Statima nie spłaciła obligacji serii A na 1,66 mln zł. Wtedy też zaczęła obiecywać obligatariuszom, że do wykupu zaległego długu dojdzie po sfinalizowaniu umowy z – bliżej nieokreśloną – grupą inwestorów zagranicznych. Ostatecznie inwestorzy ci nie pożyczyli spółce żadnych pieniędzy, a w ostatni piątek minął termin wykupu kolejnych obligacji, tym razem serii B na 3,53 mln zł.

Teraz z pomocą przyjść ma – także niewymieniony z nazwy – inwestor krajowy. Ma podpisać umowę ze Statimą 23 kwietnia, zaś pieniądze mają wpłynąć do spółki do 26 kwietnia. W ciągu czterech kolejnych dni windykator miałby spłacić część zaległego zadłużenia.

Powodem zmiany terminu wykupu obligacji serii A i B jest prośba inwestora o przesunięcie terminu podpisania dokumentów (…) – poinformowała Statima.

Jak wynika z wcześniejszego komunikatu, spłacie podlegałaby cała seria A oraz 33,5 proc. serii B wraz z odsetkami od niej.

Niewykupione papiery serii A i B zabezpieczone są na zbiorze wierzytelności. Dodatkowo druga z emisji zabezpieczona jest też trzema siódemkami.

Obie serie długu oferowane były za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego, przy czym seria B emitowana była w trybie publicznym.

Kolejne wykupy obligacji Statimy przypadają w październiku (1 mln zł plus 0,76 mln zł) oraz grudniu (2 mln zł) tego roku. Tylko ostatnia z tych serii notowana jest na Catalyst, gdzie nigdy nią jednak nie handlowano.

Więcej wiadomości o Statima S.A.

 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Ponad miliard strat na Catalyst w 10 lat

  07 stycznia 2020
  Notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji korporacyjnych o wartości 173,6 mln zł w 2019 r. Jak wynika z szacunków Obligacje.pl, przez 10 lat istnienia tego rynku wartość defaultów przekroczyła 1 mld zł.
  czytaj więcej
 • Statima nie wykupiła piątej serii obligacji

  16 grudnia 2019
  W piątek minął termin spłaty ostatniej serii papierów dłużnych windykatora, tym samym saldo jego niespłaconych obligacji wzrosło o kolejne 2 mln zł do 9 mln zł. Statima znów zapowiada nowych inwestorów, ale o propozycjach dla wierzycieli nie chce mówić wcale.
  czytaj więcej
 • Statima zmniejszyła dług, ale wobec kogo?

  05 grudnia 2019
  Windykacyjna spółka, która od stycznia nie spłaciła już czterech serii obligacji, chwali się zyskami, wzrostem kapitałów własnych, a nawet redukcją zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Na jej „sukcesach” nie korzystają tylko obligatariusze.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje