poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

TAG Immobilien przejmuje Robyga

msd | 23 grudnia 2021
Kontrolowana przez Goldman Sachs spółka Bricks Acquisitions zawarła z niemieckim TAG Immobilien wartą około 2,5 mld zł warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji Robyga.

Zawarcie umowy wymaga jeszcze uzyskania przez kupującego zgody urzędu antymonopolowego na dokonanie koncentracji. 

Wartość transakcji to około 2,5 mld zł (ok. 550 mln euro), a jej zamknięcie powinno nastąpić w I kwartale 2022 r., wynika z komunikatu przekazanego przez TAG Immobilien, który na polskim rynku kontroluje już Vantage Development.

Jak wyjaśniono, wartość Robyga ustalono na 3,15 mld zł, ale jeszcze przed zamknięciem transakcji wypłaci on sprzedającemu do 700 mln zł. Ostateczna cena przejęcia powinna się natomiast mieścić w przedziale 2,45-2,55 mld zł.

TAG Immobilien ma zapewnione do 750 mln euro finansowania na opłacenie ceny zakupu, ewentualną spłatę istniejących zobowiązań Robyga oraz zasilenie go w niezbędny kapitał obrotowy.

Niemiecki deweloper jest obecny na polskim rynku od momentu przejęcia wrocławskiego Vantage Development w 2019 r. Przejęcie Robyga ma mu pozwolić na przyspieszenie rozwoju segmentu mieszkań na wynajem. Do 2028 r. chce ich mieć ponad 20 tys. w największych polskich miastach.

Kontrolowana przez Goldman Sachs spółka Bricks Acquisitions przejęła Robyga w 2018 r. za niecałe 1,2 mld zł.

Na Catalyst znajdują się w sumie cztery serie długu Robyga, ale o relatywnie niskiej płynności. W czwartek rano handlowano seriami ROB0323 oraz ROB0626, które wyceniono na 100 proc. wartości nominalnej.  

Warunki emisji obligacji dewelopera nie przewidują kowenantu mówiącego o zmianie kontroli nad spółką. Dają jej natomiast prawo do wcześniejszego wykupu długu (dla najnowszych papierów ROB0626 opcja ta przysługuje dopiero od grudnia 2023 r.).

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst