niedziela, 18 listopada 2018

Newsroom

Udany kwartał ABS Investment

msd | 06 listopada 2015
Inwestująca na rynku NewConnect spółka wykazała w III kwartale 1,4 mln zł zysku netto. Na koniec września jej saldo środków pieniężnych sięgało 1,5 mln zł.

Można szacować, że posiadana gotówka w całości pokrywała zadłużenie finansowe. Wprawdzie ABS nie publikuje pełnego bilansu poza sprawozdaniami rocznymi, ale wartość oprocentowanego zadłużenia funduszu to około 1,2 mln zł, z czego większość (1 mln zł) stanowią obligacje wygasające w lipcu 2017 r.

Na razie spółka dystrybuuje nadwyżki gotówki do akcjonariuszy w postaci dywidendy i skupu akcji własnych, choć mogłaby sobie pozwolić także przedterminową spłatę zadłużenia wobec obligatariuszy.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • ABS Investment miał 6,9 mln zł straty netto w I kwartale

  24 maja 2018
  Dla wierzycieli spółki najważniejszą informacją jest to, że osiągnięta strata miała charakter niegotówkowy. Bynajmniej nie oznacza to, że była ona zupełnie bez znaczenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment z lepszym bilansem

  13 lutego 2018
  Inwestycyjna spółka zakończyła ubiegły rok z rekordowym zyskiem netto i najwyższą sumą bilansową w historii. Niższe były natomiast jej zobowiązania, zwłaszcza te, o krótkim terminie zapadalności.
  czytaj więcej
 • XSystem wnioskuje o upadłość

  21 grudnia 2017
  Spółka, według lakonicznego komunikatu, złożyła wniosek upadłościowy w środę. Jeszcze na początku października zapewniała, że nie grozi jej utrata płynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje