poniedziałek, 20 maja 2019

Newsroom

Udany kwartał Columbus Energy

ems | 14 maja 2019
Dzięki wypracowanemu w I kwartale zyskowi, relacja długu netto do kapitałów własnych nieznacznie spadła, a po udanym refinansowaniu zapadających obligacji poprawiły się wskaźniki płynności.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

 • Columbus pożyczy 2,5 mln zł

  16 maja 2019
  Spółka zawarła z osobą fizyczną umowę 2,5-letniej pożyczki o wartości 2,5 mln zł. Jej spłata możliwa będzie poprzez konwersję na nowe akcje.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy wciąż z wciąż ujemnymi przepływami operacyjnymi

  22 marca 2019
  Dostawca mikroinstalacji fotowoltaicznych wreszcie urealnił wartość aktywów, co jednak wiązało się ze spadkiem kapitałów własnych o około 80 proc. Poprawiła się jakość raportowanych przychodów. Płynność też się udało podreperować, ale głównie na początku tego roku.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy z nową strategią

  21 marca 2019
  W latach 2019-2022 spółka chce zwiększyć rynkowe udziały i wejść w nowe segmenty, jak własne projekty farm fotowoltaicznych czy rozwiązania dla infrastruktury e-mobility. Tym razem strategia jest znacznie bardziej ogólna, brak więc w niej prognoz i informacji o źródłach finansowania rozwoju.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy odwołuje strategię

  19 marca 2019
  Wycofując strategię na lata 2016-2020 spółka miała brać pod uwagę – jak podano – dynamiczny rozwój. Nowa strategia zostanie opublikowana „w najbliższym możliwym terminie”.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Famur może wypłacić prawie 207 mln zł dywidendy

  20 maja 2019
  Zarząd producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 206,9 mln zł z zysku za 2018 r. i lata ubiegłe.
  czytaj więcej
 • BVT miało stratę w I kwartale

  20 maja 2019
  Pomimo niższych przychodów, windykacyjna spółka poprawiła wynik operacyjny w I kwartale. Wciąż był jednak niższy od kosztów obsługi zadłużenia. Kapitały własne BVT spadły poniżej 2 mln zł przy sumie bilansowej sięgającej prawie 51 mln zł.
  czytaj więcej
 • Capital Park zmienił właściciela

  14 maja 2019
  W wyniku ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających firma inwestycyjna Madison International Realty odkupiła od funduszy zarządzanych przez Patron Capital Partners 65,997 proc. akcji Capital Parku.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania zbadają uwagi audytora; nie wykluczają zmian w polityce rachunkowości

  14 maja 2019
  Spółka nie zgadza się uwagami biegłego rewidenta, który odmówił jej wydania opinii z badania sprawozdania finansowego za 2018 r. Niemniej zatrudni doradcę, który oceni zasadność poruszonych przez audytora problemów. Na oficjalne stanowisko spółki przyjdzie jednak poczekać nawet do 30 września, mimo że lada moment czeka ją trudne refinansowanie długów.
  czytaj więcej

Emisje