wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Bociana

msd | 23 listopada 2021
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada, czy umowy leasingu zwrotnego zawierane przez spółki działającą pod marką Bocian stanowią próbę obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego i narzuconego przez nie limitu kosztów pozaodsetkowych.

UOKiK podejrzewa, że Everest Finanse SA oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k., spółki znane pod marką Bocian Pożyczki, mogą zawierać z klientami umowy leasingu zwrotnego, aby móc ich obciążać wyższymi kosztami niż w przypadku tradycyjnych pożyczek. 

- Podejrzewamy, że umowy leasingu zawierane z firmami pożyczkowymi albo podmiotami z nimi powiązanymi są próbą obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego. Prawo ogranicza zarówno wysokość odsetek pobieranych od pożyczek, jak i ich kosztów pozaodsetkowych. Umowy leasingu zwrotnego, w których nie ma obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez konsumenta po jej zakończeniu, nie podlegają tym przepisom. Dlatego ostrzegam konsumentów, aby uważnie czytali umowy pożyczkowe przed podpisaniem i nie zgadzali się na fikcyjny leasing. W konsekwencji takich umów mogą płacić bardzo wysokie raty, dużo wyższe niż te, które są dozwolone w przypadku kredytów konsumenckich – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie.

Jak przypomniał Urząd, aktualne odsetki od pożyczek nie mogą przekroczyć 9,5 proc., a maksymalne koszty pozaodsetkowe to 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania, ale nie więcej niż 100 proc. wartości pożyczki. 

Bocian zaczął udzielać klientom leasingu zwrotnego w maju 2020 r. Firma odpowiedziała w ten sposób na wprowadzone wówczas w tzw. tarczy antykryzysowej drastyczne obniżenie kosztów pozaodsetkowych (od 1 lipca br. wysokość tych kosztów wróciła do punktu wyjścia, ale trwają prace nad ograniczeniem ich na nowo).

Na koniec I półrocza grupa Bociana wykazywała 525,5 mln zł należności od klientów, z czego 456,9 mln zł przypadało na pożyczki pieniężne, a pozostałe 68,6 mln zł to leasing zwrotny.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Everestu Capital, spółki celowej pozyskującej finansowanie dla grupy Bociana. Zależnie od serii, płynność papierów pozostaje jednak znikoma lub wręcz zerowa. 

Obok Bociana, wszczęte przez prezesa UOKiK postępowanie wyjaśniające obejmie też Capital Service, znaną niegdyś na Catalyst spółkę, która jest właścicielem marki Kredyt OK.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Ministerstwo Sprawiedliwości chce odciąć firmy pożyczkowe od obligacji

  24 listopada 2021
  Obok drastycznego obniżenia limitu kosztów pozaodsetkowych, resort sprawiedliwości zamierza też pozbawić instytucje pożyczkowe możliwości finansowania papierami dłużnymi. Autorzy projektowanych przepisów niespecjalnie silą się na jakąkolwiek argumentację.
  czytaj więcej
 • Bocian wyemitował obligacje o wartości 22,8 mln zł

  18 października 2021
  Należąca do pożyczkowej grupy spółka celowa Everest Capital wyemitowała trzyletnie obligacje, które nie trafią do obrotu na Catalyst.
  czytaj więcej
 • Bocian rośnie, ale w leasingu zwrotnym

  13 września 2021
  Zwiększenie portfela należności pożyczkowej grupy Everest wymagało wzrostu zobowiązań finansowych w II kwartale. Obligacyjny wskaźnik zadłużenia osiągnął nienotowaną dotąd wartość, aczkolwiek nadal dzieliło go jeszcze sporo od przyjętego limitu. Tymczasem od 1 lipca Bocian stanął przed szansą na poprawę rentowności.
  czytaj więcej
 • Lepsze wyniki Bociana

  11 czerwca 2021
  Pomimo dalszych pandemicznych ograniczeń, firma pożyczkowa zwiększyła przychody i zyski w I kwartale. Kwestię tegorocznych wykupów obligacji rozwiązała wprawdzie w kwietniu, ale prawdopodobnie pochwaliła się tym już w bilansie marcowym, a nawet i skorygowanym grudniowym.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst