środa, 27 stycznia 2021

Newsroom

Voxel przyjął politykę dywidendy

msd | 11 stycznia 2021
W latach 2021-2025 diagnostyczna spółka zamierza wypłacać akcjonariuszom do 50 proc. jednostkowego zysku netto oraz dodatkowo co najmniej po 25 proc. z istniejącego funduszu dywidendowego. Na razie na przeszkodzie stoją jednak obligacje.

Aktualny fundusz dywidendowy, który obok bieżących zysków ma być drugim ze źródeł wypłat dla akcjonariuszy w latach 2021-2025 wart jest 28,9 mln zł (kapitał rezerwowy z zysków zatrzymanych w latach 20215-2017).

„Polityka dywidendowa Voxel S.A. została opracowana z uwzględnieniem potrzeby zachowania stabilności finansowej grupy kapitałowej Voxel oraz zabezpieczenia realizacji celów inwestycyjnych i długofalowej strategii rozwoju” – napisano.

Póki co, ograniczeniem dla dywidendy Voxela są wygasające w tym roku obligacje VOX0221 oraz VOX0721, warte kolejno 5 mln zł i 30 mln zł. W pierwszym przypadku spółka nie może przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwoty przekraczającej 70 proc. jednostkowego zysku netto za ubiegły roku. W drugim przypadku limit jest taki sam, lecz warunkowo dopuszcza się też wypłatę pomiędzy 50 a 70 proc. jednostkowego zysku, o ile zgodę na to wyda zgromadzenie obligatariuszy.

Jak wynika ze wcześniejszych zapowiedzi, wygasające w tym roku obligacje Voxel zamierza zrefinansować.

Na Catalyst sprzedający wyceniają papiery VOX0221 i VOX0721 kolejno na 100,19 oraz 101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

 • Wzrost zadłużenia i spadek płynności Voxela

  24 listopada 2020
  Wypłata dywidendy w okresie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, sporych inwestycji i nadchodzącego refinansowania obligacji w sposób oczywisty pogorszyła sytuację bilansową diagnostycznej grupy.
  czytaj więcej
 • Voxel z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  21 sierpnia 2020
  Diagnostyczna grupa zanotowała pierwszą od pięciu lat kwartalną stratę netto. Pomimo wzrostu salda gotówki, całkowite aktywa obrotowe Voxela nie pokrywały krótkoterminowych zobowiązań, nieuwzględniających jeszcze zaplanowanej na wrzesień dywidendy.
  czytaj więcej
 • Voxel bardziej zadłużony po kolejnych akwizycjach

  26 czerwca 2020
  Przejęcie kolejnych podmiotów pogorszyło sytuację bilansową diagnostycznej grupy. Na skutek pandemii Voxel realizuje mniej badań, ale chce na niej zarobić w inny sposób – niedawno zawiązał spółkę, która ma produkować wymazówki wykorzystywane między innymi w testach na koronawirusa.
  czytaj więcej
 • Voxel spokojny o płynność

  25 marca 2020
  Po sezonowo wysokim cash flow operacyjnym w IV kwartale diagnostyczna grupa wchodziła w 2020 r. z 7,5 mln zł gotówki i 21,1 mln zł dostępnych linii kredytowych, ale też najwyższym od 2010 r. poziomem krótkoterminowych zobowiązań. Epidemia koronawirusa niekorzystnie odbiła się na liczbie wykonywanych przez Voxel badań, lecz płynność grupy – jak podano – nie jest zagrożona.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje