czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Voxel wprowadził na Catalyst majową emisję

msd | 11 lipca 2017
Debiutujące obligacje oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. przy dwuletnim okresie spłaty i relatywnie długiej liście zabezpieczeń.

Warunki emisji papierów serii H dają spółce prawo do przedterminowego wykupu, z którego może skorzystać najwcześniej po sześciu miesiącach od przydziału. Wcześniejsza spłata może objąć wyłącznie całość wartej 10 mln zł emisji i wiązałaby się z koniecznością zapłaty premii dla obligatariuszy (0,08 proc. nominału za każde pełne 30 dni do dnia wykupu, łącznie nie więcej niż 0,5 proc.).

W warunkach emisji Voxel zobowiązał się do utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2,5x. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem na udziałach w spółce zależnej oraz hipoteką na nieruchomości. Na razie papiery zabezpieczone są złożonym przez emitenta i spółkę zależną oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Oba podmioty celem zabezpieczenia obligacji wystawiły także weksle własne in blanco.

Warte 10 mln zł papiery dłużne serii H trafiły do 94 inwestorów. Emisję uplasowano tydzień po przedterminowym wykupie serii F na 10 mln zł, która oryginalnie zapadałaby 1 lipca.

W maju Voxel uchwalił także emisję obligacji serii I na 6 mln zł. Ich oferty jeszcze nie rozpoczęto.

Do godz. 11.45 papierami debiutującymi papierami VOL0519 w dotychczasowych transakcjach handlowano kolejno po 101 i 101,6 proc. nominału. W ostatniej z nich rentowność zakupu wyniosła więc 5,29 proc. brutto. Z kolei starsza notowana także na Catalyst seria VOX0718 wyceniana jest z 5 proc. rentowności brutto (3,14 proc. netto, bo lada dzień kończy się okres odsetkowy).

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje