czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Voxel wyemituje obligacje do 5 mln zł

msd | 11 lutego 2021
Tuż po spłacie wartych 5 mln zł obligacji diagnostyczna spółka poinformowała, że chce uplasować niezabezpieczone papiery dłużne serii L o trzyletnim okresie spłaty.

Wartość nowej oferty to także 5 mln zł i jeśli zostanie ona uplasowana w całości, obligacje trafią do obrotu na Catalyst (próg dopuszczenia do notowań to właśnie 5 mln zł).

Oferta zostanie skierowana do mniej niż 150 inwestorów.

Spółka na razie nie ujawnia wysokości oferowanego oprocentowania, za wyjątkiem tego, że będzie ono zmienne, oparte o WIBOR 6M i marżę. Za spłacone w miniony wtorek obligacje VOX0221 Voxel płacił 4 pkt proc. marży ponad WIBOR, podobnie jak za wygasające w lipcu papiery VOX0721

Zamiar zrefinansowania obligacji VOX0221 i VOX0721 spółka zapowiadała jeszcze w ubiegłym roku.

Wygasająca 4 lipca seria VOX0721 warta jest 30 mln zł. W czwartek rano papiery są kwotowane na 100,0/101,4 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

 • Voxel obniżył lewar w IV kwartale

  01 kwietnia 2021
  Sezonowo wysokie przepływy operacyjne w ostatnim kwartale 2020 r. w końcu pozwoliły diagnostycznej grupie na redukcję długu netto i poprawę wskaźników płynności. Tym ostatnim nadal jednak ciążyły obligacje do zrefinansowania w tym roku.
  czytaj więcej
 • Voxel przydzielił obligacje warte 5 mln zł

  22 lutego 2021
  Diagnostyczna spółka uplasowała w pełni emisję trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych, które trafią do obrotu na Catalyst.
  czytaj więcej
 • Voxel przyjął politykę dywidendy

  11 stycznia 2021
  W latach 2021-2025 diagnostyczna spółka zamierza wypłacać akcjonariuszom do 50 proc. jednostkowego zysku netto oraz dodatkowo co najmniej po 25 proc. z istniejącego funduszu dywidendowego. Na razie na przeszkodzie stoją jednak obligacje.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia i spadek płynności Voxela

  24 listopada 2020
  Wypłata dywidendy w okresie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, sporych inwestycji i nadchodzącego refinansowania obligacji w sposób oczywisty pogorszyła sytuację bilansową diagnostycznej grupy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje