niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

W II połowie roku górą fundusze pieniężne

Paweł Dolegacz, dyr. inwestycyjny ds. rynku papierów dłużnych, Esaliens TFI | 19 lipca 2017
W drugiej połowie 2017 r. fundusze pieniężne powinny przynieść wyższy zysk niż fundusze obligacji skarbowych. Stopy zwrotu w przypadku polskich obligacji nie będą już tak dobre jak to miało miejsce w pierwszej połowie roku.

W odniesieniu do rynku długu i jego perspektyw w drugiej połowie roku należy się przede wszystkim zastanowić czy tendencja poprawiającej się sytuacji fiskalnej w Polsce jest stanem trwałym i czy budżet udźwignie ciężar obniżonego wieku emerytalnego. Ponadto kluczową kwestią jest skala zacieśniania polityki monetarnej zarówno w USA, jak i strefie Euro. Zakładamy, że deficyt budżetowy będzie niższy od założeń ustawy budżetowej. Może to jednak nie zrekompensować efektu wyższych stóp procentowych na tzw. rynkach rozwiniętych.

Globalny rynek długu krajów rozwijających się kształtuje się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wartość emisji obligacji potroiła się. Również rynki obligacji państw rozwiniętych (głównie USA, Japonia i strefa euro) gwałtownie zwiększyły swoją objętość za sprawą tzw. ilościowej stymulacji monetarnej. W efekcie globalny rynek długu przedstawia bogatą paletę możliwości inwestycyjnych przy płynności przewyższającej rynki akcji.

Obecnie Polska jest uznawana przez wielu ekspertów za kraj sub-euro. Oznacza to, że awansowała w postrzeganiu jako kraj wyróżniający się wśród krajów EM. Jednak biorąc pod uwagę coraz mniejszą premię za ryzyko Polski, należy zastanowić się, czy nie lepiej poszukać alternatyw dających wyższy zarobek.

Obecnie średnia premia krajów rozwijających się wobec amerykańskich obligacji jest wyższa od Polski około 220 punktów w skali roku. A ponieważ zacieśnianie polityki monetarnej na świecie będzie przebiegać bardzo powoli, warto skorzystać z oferowanych wyższych rentowności w innych krajach (10-latki skarbowe w Turcji kwotowane są po 10,3 proc., a w Brazylii po 4,88 proc.).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje