poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

Warta 50 mln zł emisja Ghelamco dla jednego inwestora

msd | 16 września 2020
Deweloper przydzielił na rzecz jednego inwestora czteroletnie papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Papiery uplasowano po cenie emisyjnej zawierającej ponad 3-proc. dyskonto.

Nowe obligacje Ghelamco zostały uplasowane po cenie emisyjnej wynoszącej 968 zł, podczas gdy ich nominał to 1 tys. zł. Zabieg ten sprawił, że z papierów oprocentowanych obecnie na 5,26 proc. kupujący osiągnie prawie 6,2 proc. rentowności brutto do wykupu. 

Samo Ghelamco z wartej 50 mln zł emisji otrzyma więc 48,4 mln zł wpływów minus koszty subskrypcji oszacowane na około 0,25 proc. (121 tys. zł). Dla porównania, w trwającej właśnie prospektowej ofercie publicznej do 55 mln zł koszty te szacowane są na 3,1 proc., co pozwala lepiej wyjaśnić możliwość zastosowania relatywnie wysokiego dyskonta w umówionej emisji dla tylko jednego inwestora.

W trwającej obecnie publicznej ofercie Ghelamco proponuje inwestorom indywidualnym stałe 5,5 proc. odsetek rocznie za 40-miesięczne papiery wobec 6,1 proc. z wcześniejszych emisji, przeprowadzonych w czerwcu i lipcu, które cieszyły się wysokim zainteresowaniem.

Natomiast uplasowane właśnie obligacje serii PS o wartości nominalnej 50 mln zł to już druga emisja, którą Ghelamco przydzieliło na rzecz tylko jednego inwestora. W lipcu spółka uplasowała w ten sposób 3,5-letnie papiery o wartości nominalnej 40 mln zł. Również płaci za nie WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży, lecz jednostkowa cena emisyjna obligacji wyniosła wówczas 98 zł (2 proc. dyskonta do nominału). 

Na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Ghelamco. Uplasowane w ostatnich miesiącach wśród inwestorów indywidualnych stałokuponowe papiery GHE0124 (6,1 proc.) wyceniane są na 101,09 proc. nominału, co daje im 5,66 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje