czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

WB Electronics zamknęło emisję refinansującą

msd | 06 listopada 2017
Działająca w branży zbrojeniowej spółka pozyskała 80 mln zł z prywatnej oferty dla inwestorów instytucjonalnych.

Wartość nowej emisji odzwierciedla kwotę, którą WB Electronics musi przekazać na wykup wygasających 14 listopada papierów serii 1/2014. W istocie, część wygasających obligacji już spłacono, prawdopodobnie poprzez potrącenie podczas plasowania nowej serii. W osobnym komunikacie spółka poinformowała bowiem o przedterminowym wykupie na kwotę 38,3 mln zł.

Nowy dług WB Electronics oprocentowany jest na WIBOR 6M plus 2,78 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty. Zabezpieczenie obligacji, to zaś zastaw do 120 mln zł na akcjach Radmoru, spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej emitenta.

Papiery trafią do obrotu na Catalyst. Wygasająca niebawem seria notowana jest wyłącznie na hurtowej części warszawskiego rynku obligacji.

Więcej wiadomości o WB Electronics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje