niedziela, 07 marca 2021

Newsroom

Wrześniowa publiczna emisja Ghelamco trafiła na Catalyst

msd | 06 października 2020
Deweloper wprowadził do obrotu warte 55 mln zł 40-miesięczne obligacje, za które zobowiązał się płacić stałe 5,5 proc. odsetek w skali roku.

Debiutujące papiery GHS0124 to ostatnia z publicznych prospektowych ofert Ghelamco uplasowanych w ramach – już wyczerpanego – programu do 350 mln zł. Podczas wrześniowej subskrypcji na warte 55 mln zł obligacje inwestorzy złożyli zapisy o wartości 64,52 mln zł, co wymusiło dokonanie 15-proc. redukcji.

We wtorek do godz. 12.30 właściciela zmieniło tylko 14 obligacji GHS0124 (ich nominał to 100 zł). Obie transakcje zawierano o 0,25 pkt proc. powyżej kursu odniesienia, tj. po 100 proc. nominału (5,43 proc. rentowności brutto). Aktualnie w najlepszych ofertach kupna/sprzedaży papiery kwotowane są zaś na 99,8/101 proc. nominału.

W czterech wcześniejszych publicznych prospektowych ofertach obligacji, także wygasających w styczniu 2024 r., Ghelamco proponowało inwestorom indywidualnym 6,1 proc. w skali roku. Uplasowane na przełomie czerwca i lipca papiery o łącznej wartości 205 mln zł, które notowane są na GPW pod wspólną nazwą GHE0124, we wtorek wczesnym popołudniem wyceniano na 101,1 proc. nominału (5,65 proc. rentowności brutto).

Na Catalyst znajdują się 23 serie długu Ghelamco o łącznej wartości blisko 1,28 mld zł.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje