sobota, 19 stycznia 2019

Newsroom

Wyprzedaż obligacji Murapolu

msd | 13 czerwca 2018
W środę po godz. 15.30 wygasające w marcu 2020 r. papiery dłużne dewelopera tanieją o 12,7 pkt proc. do 80 proc. nominału. Pozostałe serie, w tym wygasająca za cztery miesiące, też wyraźnie tracą.

Przy najwyższych obrotach spadają warte 22,5 mln zł obligacje MUR1018. Po godz. 15.30 rynek wycenia je na 90 proc. nominału (spadek o 5 pkt proc.) przy transakcjach wartych ponda 395 tys. zł. Wcześniej w ciągu sesji papiery te taniały nawet do 85 proc. nominału. Wygasające rok później serie MUR1019 i MU11019 tanieją zaś odpowiednio do 92 oraz 90 proc. nominału. Z kolei najniżej wyceniane są najdłuższe serie MUR0220 oraz MUR0320. Ostatnia z nich tanieje o 12,7 pkt proc. do 80 proc. nominału.

Wyprzedaż obligacji Murapolu nabrała tempa w ostatnich dniach, mimo że ze spółki nie napłynęły nowe informacje. A te o wysokim zadłużeniu, czy skomplikowanej strukturze znane są nie od dziś. Naturalnie sytuację można też tłumaczyć, tak jak i inne spadki na Catalyst, aferą GetBacku. Niemniej, jej tempo zastanawia.

Notowanych na GPW obligacji Murapolu prawie wcale nie ma w funduszach inwestycyjnych, przynajmniej tych, które zobowiązane są do publikacji sprawozdań.

Spółka poproszona o komentarz na razie zobowiązała się tylko do jego udzielenia, aczkolwiek nie wskazała kiedy to uczyni.

W styczniowym przeglądzie ratingu agencja EuroRating podtrzymała ocenę Murapolu na BB z perspektywą stabilną. Kolejny przegląd lub raport ratingowy powinien zostać wydany po publikacji sprawozdań rocznych. Sprawozdań, ponieważ Murapol przekazuje dwa rodzaje raportów, jako jednostka inwestycyjna i jako deweloper (pro forma), do czego zobowiązują go warunki emisji przynajmniej niektórych obligacji. Z tego ostatniego wynika, że jest bezsprzecznie najbardziej zadłużonym producentem mieszkań na Catalyst. Tymczasem działalność spółki wyraźnie wykracza poza zwykłą budowę mieszkań. Mowa na przykład o inwestycjach w Skarbiec Holding czy akcje Polnordu.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje