środa, 27 maja 2020

Newsroom

Wysokie odpisy w Inviście

msd | 27 grudnia 2017
Tydzień po uplasowaniu emisji refinansującej spółka poinformowała o dokonaniu odpisów na łączną kwotę 3,3 mln zł.

Dokonane odpisy dotyczyć mają obligacji dwóch podmiotów, niepowiązanych ze sobą, a także prezesem zarządu oraz członkami rady nadzorczej.

Chodzi o obligacje na 2,6 mln zł oraz krótkoterminową należność z tytułu wykupu obligacji na 2,3 mln zł. W obu przypadkach część kwot rozliczono poprzez potrącenie wierzytelności, jako przejęcie przez Invistę własnych akcji, które znajdowały się w posiadaniu dwóch podmiotów będących emitentami papierów dłużnych. Invista „odzyskała” w ten sposób 1,6 mln zł. Pozostałe 3,3 mln zł zostanie zaksięgowane jako strata w IV kwartale.

Na skutek przejęcia własnych akcji Invista osiągnęła 15,36 proc. udziału w kapitale własnym (wcześniej spółka posiadała 6,37 proc. własnych akcji).

W połowie grudnia spółka uplasowała obligacje warte 3,09 mln zł, które trafią do obrotu na Catalyst. Kilka dni później doszło do spłaty papierów na 1,98 mln zł.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje