sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Zapisy na eurowe obligacje Kruka zredukowane o 56 proc.

msd | 01 lutego 2024
Inwestorzy zgłosili ponad 22,8 mln euro popytu w wartej do 10 mln euro publicznej ofercie papierów dłużnych windykacyjnej spółki.

Na obligacje Kruka zapisało się 469 inwestorów, co daje średnio 48,7 tys. euro na każdego z nich. Ostatecznie papiery trafiły jednak do 457 obligatariuszy, co poprzedzone zostało 56-proc. redukcją złożonych zapisów.

Za świeżo uplasowane obligacje windykator zobowiązany będzie płacić 4 pkt proc. marży ponad stawkę EURIBOR 3M przy pięcioletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. To więc te same warunki, które Kruk z powodzeniem proponował w dwóch grudniowych ofertach, wartych po 5 mln euro.

Podobnie jak w grudniu, obligacje oferowane były w ramach obowiązującego do lipca 10. już programu emisji publicznych, których adresatami są inwestorzy indywidualni.

Docelowo nowe papiery Kruka trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są 22 starsze serie jego długu. Najdłuższe detaliczne serie w złotych KRU0828 oraz KRU1028, od których spółka także płaci 4 pkt proc. marży, ale ponad WIBOR 3M, wyceniane są po 101,1 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje