czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Zapisy na obligacje Alior Banku od 27 listopada

Emil Szweda, Obligacje.pl | 09 listopada 2017
Chodzi o obligacje podporządkowane, których nominał ustalono na 400 tys. zł, a oprocentowanie na 2,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Choć jest to emisja publiczna, ustalenie nominału pojedynczej obligacji (co wynika z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego zalecającej ograniczenie dostępu inwestorom indywidualnym do obligacji podporządkowanych banków) na poziomie 400 tys. zł ogranicza możliwość wzięcia udziału w ofercie drobnym inwestorom.

Sama emisja warta jest 150 mln zł (liczy 375 obligacji). Przeprowadzana jest na podstawie zatwierdzonego w październiku prospektu, który pozwala Alior Bankowi publicznych emisji obligacji wartych 1,2 mld zł, z czego nie więcej niż 600 mln zł może przypaść właśnie na obligacje podporządkowane.

Zapisy potrwają od 27 listopada do 8 grudnia, ale w razie wystąpienia nadsubkrypcji mogą też zostać skrócone. Cena emisyjna jest zmienna i tylko pierwszego dnia zapisów wyniesie 400 tys. zł – w kolejnych dniach będzie rosła o blisko 50 zł dziennie. Papiery oprocentowane będą na 2,7 pkt proc. ponad WIBOR6M (4,55 proc. w pierwszym okresie odsetkowym), a ich termin wykupu przypada na 29 grudnia 2025 roku. Alior będzie miał też prawo do przedterminowego wykupienia obligacji za zgodą KNF.

Obligacje podporządkowane mogą być zaliczane do kapitałów uzupełniających banku (za zgodą KNF). W dokumencie ofertowym przypomniano, że obligacje podporządkowane mogą podlegać restrukturyzacji polegającej na obniżeniu wartości obligacji (nawet do zera), zamianie na akcje zwykłe lub zmianie mogą ulec warunki emisji.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Alior Banku i wszystkie mają status papierów podporządkowanych. Dwie z nich pochodzą z pierwszego programu emisji publicznych, przeprowadzono je wiosną ub.r. (w obu wypadkach popyt przekroczył podaż pierwszego dnia przyjmowania zapisów). Wówczas oferowano je z marżą 3,25 pkt proc. za sześcioletnie papiery i 3,0 pkt proc. ponad WIBOR za ośmioletnie obligacje. Obie wyceniane są powyżej nominału przy rzeczywistej marży w okolicach 2,4 pkt proc.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje