piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Zapisy na obligacje Cavatiny zredukowane o 37 proc.

msd | 27 czerwca 2022
W publicznej ofercie do 40 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na obligacje dewelopera o łącznej wartości 63,4 mln zł. Papiery trafią do 696 nabywców.

Uplasowane przez Cavatinę Holding obligacje mają 3,5-letni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, co w pierwszym okresie odsetkowym ma dać 13,28 proc. w skali roku. Podobnie jak w przypadku poprzedniej emisji publicznej, dług zostanie zabezpieczony poręczeniem większościowego akcjonariusza.

Formalnie dzień emisji nowych papierów dłużnych dewelopera przypadnie 30 czerwca, a w lipcu powinny one trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są trzy starsze serie jego obligacji. 

Dla Cavatiny była to druga publiczna emisja obligacji na podstawie prospektu, którego ważność wygasa na początku 2023 r. Z poprzedniej oferty, której okres subskrypcji częściowo pokrył się z wybuchem wojny na Ukrainie, spółka zebrała 40,7 mln zł wobec proponowanych 50 mln zł. 

Cały program publicznych emisji obligacji dewelopera wart jest 200 mln zł. 

Pochodzące z lutowej oferty publicznej papiery CAV0925 wyceniane są w poniedziałek na 100,45 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst