sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

Zapisy na obligacje Ghelamco… zredukowane o 32,7 proc.

ems | 23 marca 2020
Mimo paniki rynkowej związanej z pandemią, Ghelamco Invest w cuglach uplasowało publiczną emisję obligacji o wartości 50 mln zł.

Zapisy przeprowadzano w dniach 11-20 marca, czyli w okresie wzmożonej wyprzedaży akcji na warszawskiej giełdzie (i na innych rynkach akcji). Emisję skierowano do inwestorów indywidualnych o zasobniejszych portfelach – minimalne zapisy nie mogły być niższe od 50 tys. zł.

Zapisy warte 74,3 mln zł złożyło 180 inwestorów i w efekcie zostały ode zredukowane o średnio 32,7 proc.

Przed emisją wyrażaliśmy opinię, że mimo przeceny rynkowej, która nie ominęła także papierów Ghelamco na Catalyst, emisja ma duże szanse powodzenia. Jej dystrybucją zajął się DM PKO BP, a nowa emisja zastepowała marcową serię, także oferowaną przed czterema laty przez DM PKO BP, również o wartości 50 mln zł. Zaś w marcu br. łącznie zapadały trzy serie obligacji Ghelamco pochodzące z publicznych emisji. Ich wartość początkowa wynosiła 130 mln zł (część papierów została wykupiona przed terminem). Ghelamco nie pozyskiwało więc nowych środków, lecz refinansowało zapadające papiery jednocześnie dysponując i znacznymi zapasami wolnych środków i wysokim stanem obłożenia umowami realizowanych obiektów komercyjnych.

Ghelamco oferowało 4,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M za obligacje z 3,5-letnim terminem wykupu.

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Ghelamco. W poniedziałkowych transakcjach wyceniano je w granicach 92-97 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje