środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso od 9 marca

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 02 marca 2018
W ramach emisji publicznej windykator ponownie oferuje papiery dłużne do 30 mln zł, tym razem zdecydował się jednak na podniesienie oprocentowania i rozszerzenie grona instytucji przyjmujących zapisy.

Oferowane obligacje oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 3,7 pkt proc. marży, a w pierwszym półrocznym okresie kupon wyniesie 5,6 proc. w skali roku. Spółka zdecydowała się więc na wzrost marży o 0,2 pkt proc. względem poprzedniej emisji publicznej (wzrost oprocentowania o 0,1 pkt proc. w pierwszym okresie odsetkowym), która przyniosła jej 14,29 mln zł wobec oferowanych wówczas 30 mln zł.

Bez zmian pozostaje natomiast okres spłaty długu. Wciąż będą to czteroletnie papiery z przysługującą emitentowi opcją wcześniejszej spłaty po trzech latach. Jej realizacja będzie możliwa podczas płatności odsetek w marcu lub wrześniu 2021 r.

- Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i zdecydowaliśmy o podwyższeniu kuponu w ramach emisji obligacji serii PA02 względem poprzedniej oferty o 0,1 p.p. w pierwszym okresie odsetkowym oraz o 0,2 p.p. w kolejnych okresach. Uważamy, że dzięki temu nasza propozycja stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna – powiedział Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie prasowym.

Zapisy na obligacje serii PA02 przyjmowane będą w dniach 9-22 marca, natomiast przydział długu i dzień emisji zaplanowano odpowiednio na 26 i 28 marca. Nominał i cenę emisyjną jednej obligacji ustalono na 100 zł, a minimalna wartość składanego zapisu to 1 tys. zł. Warunki emisji przewidują proporcjonalną redukcję, gdyby zgłoszony popyt przekroczył wartość oferty.

W lepszym dotarciu do inwestorów pomóc ma też szersza niż poprzednio sieć dystrybucji. Do Ipopemy Securities, oferującego obligacje KI, oraz obecnych poprzednim razem DM BOŚ i Expandera dołączyły też BM Alior Banku, DM Michael/Strom oraz Noble Securities.

Obligacje serii PA02, podobnie jak poprzednia emisja, oferowane będą w ramach programu wartego do 300 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt w listopadzie ubiegłego roku.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Kredyt Inkaso z terminami spłaty od października 2018 r. do grudnia 2021 r. Najdłuższa seria to właśnie papiery pochodzące z zamkniętej w grudniu pierwszej oferty publicznej.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Kredyt Inkaso zwiększa zyski ale i zadłużenie

  17 grudnia 2018
  W zakończonym 30 września I połowie roku obrotowego 2018/2019 windykacyjna grupa miała 24,3 mln zł zysku netto wobec 10,8 mln zł przed rokiem. Jej całkowite dochody były jednak znacznie niższe, a dalsze inwestycje na kredyt sprawiają, że dług netto przyjmuje relatywnie wysoką wartość względem posiadanych kapitałów własnych.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso skupiło własne obligacje

  11 października 2018
  Windykacyjna spółka nabyła na rynku wtórnym część wyemitowanych w marcu ubiegłego roku papierów dłużnych serii C1. Transakcję zawarto poniżej nominału.
  czytaj więcej
 • Wyciek danych w Kredyt Inkaso był albo i nie

  26 września 2018
  Biegły powołany przez sąd na wniosek Bestu stwierdził, że w 2016 r. mogło dojść do wycieku danych z Kredyt Inkaso. Spółka ma na to zupełnie inne spojrzenie, podpierając się przy tym umorzeniem postępowania przez prokuraturę.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Kredyt Inkaso

  30 sierpnia 2018
  Windykacyjna grupa zanotowała 17,9 mln zł zysku netto w minionym kwartale wobec 5,6 mln zł przed rokiem. Duża w tym zasługa aktualizacji wartości wierzytelności oraz korzystnych różnic kursowych. Dług netto ponownie się zwiększył, na tyle, że istotnie wzrosło ryzyko podniesienia marży dla niektórych serii obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje