czwartek, 20 września 2018

Newsroom

Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso od 9 marca

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 02 marca 2018
W ramach emisji publicznej windykator ponownie oferuje papiery dłużne do 30 mln zł, tym razem zdecydował się jednak na podniesienie oprocentowania i rozszerzenie grona instytucji przyjmujących zapisy.

Oferowane obligacje oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 3,7 pkt proc. marży, a w pierwszym półrocznym okresie kupon wyniesie 5,6 proc. w skali roku. Spółka zdecydowała się więc na wzrost marży o 0,2 pkt proc. względem poprzedniej emisji publicznej (wzrost oprocentowania o 0,1 pkt proc. w pierwszym okresie odsetkowym), która przyniosła jej 14,29 mln zł wobec oferowanych wówczas 30 mln zł.

Bez zmian pozostaje natomiast okres spłaty długu. Wciąż będą to czteroletnie papiery z przysługującą emitentowi opcją wcześniejszej spłaty po trzech latach. Jej realizacja będzie możliwa podczas płatności odsetek w marcu lub wrześniu 2021 r.

- Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i zdecydowaliśmy o podwyższeniu kuponu w ramach emisji obligacji serii PA02 względem poprzedniej oferty o 0,1 p.p. w pierwszym okresie odsetkowym oraz o 0,2 p.p. w kolejnych okresach. Uważamy, że dzięki temu nasza propozycja stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna – powiedział Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie prasowym.

Zapisy na obligacje serii PA02 przyjmowane będą w dniach 9-22 marca, natomiast przydział długu i dzień emisji zaplanowano odpowiednio na 26 i 28 marca. Nominał i cenę emisyjną jednej obligacji ustalono na 100 zł, a minimalna wartość składanego zapisu to 1 tys. zł. Warunki emisji przewidują proporcjonalną redukcję, gdyby zgłoszony popyt przekroczył wartość oferty.

W lepszym dotarciu do inwestorów pomóc ma też szersza niż poprzednio sieć dystrybucji. Do Ipopemy Securities, oferującego obligacje KI, oraz obecnych poprzednim razem DM BOŚ i Expandera dołączyły też BM Alior Banku, DM Michael/Strom oraz Noble Securities.

Obligacje serii PA02, podobnie jak poprzednia emisja, oferowane będą w ramach programu wartego do 300 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt w listopadzie ubiegłego roku.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Kredyt Inkaso z terminami spłaty od października 2018 r. do grudnia 2021 r. Najdłuższa seria to właśnie papiery pochodzące z zamkniętej w grudniu pierwszej oferty publicznej.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje