piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Zapisy na obligacje Kruka zredukowane o 23 proc.

ems | 12 sierpnia 2022
W ramach wartej emisji obligacji wartej 60 mln zł, ponad tysiąc inwestorów złożyło zapisy na obligacje za 77,8 mln zł. Kruk oferował inwestorom 3,3 pkt marży ponad WIBOR 3M czyli nieco ponad 10,3 proc. w pierwszym okresie odsetkowym.

Wynik emisji największej tegorocznej emisji Kruka (w dwóch poprzednich wrocławski windykator oferował 50 mln zł) przeprowadzonej w samym środku wakacji trudno interpretować inaczej niż jako sukces, niemniej można też mówić o schłodzeniu apetytów inwestorów. W lutym w emisji wartej 50 mln zł wartość zapisów sięgnęła astronomicznych 249 mln zł (w tym samym czasie Kruk uplasował też obligacje na 350 mln zł wśród inwestorów instytucjonalnych). W emisji przeprowadzonej w maju wartość zapisów sięgnęła prawie 204 mln zł. Przy niezmienionych warunkach obecne 78 mln zł wygląda na nasycenie popytu.

Na odbiór emisji mogły wpłynąć inne czynniki niż wakacje czy obawy przed recesją. Warto pamiętać, że głównym oferującym był PKO BP, który jest też jedynym (póki co) oferującym obligacje oszczędnościowe skarbu państwa. Resort finansów od czerwca poprawił swoją ofertę na tyle, że inwestorzy indywidualni mogą mniej chętnie sięgać po papiery korporacyjne, skoro obligacje skarbowe oferują im 6,75 proc. odsetek (płatnych co miesiąc) i gwarancję wzrostu oprocentowania, jeśli RPP podniesie stopy. Nie wspominając o rozpalających wyobraźnię obligacjach indeksowanych inflacją. Ktoś, kto kupił je np. we wrześniu 2021 r., w kolejnym roku zarobi 16,35 proc.

Kruk w połowie maja ustanowił nowy program publicznych emisji obligacji, nie zamierza więc rezygnować z tej formy finansowania inwestycji. Jednocześnie jednak coraz częściej wspomina o zamiarze zbudowania kolejnej nitki finansociągu. 

- (...) analizujemy dodatkowe możliwości finansowania, tak aby Kruk miał dostęp do zdywersyfikowanych źródłeł - powiedział Piotr Krupa, prezez i załozycie Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Wcześniej, przy okazji omawiania wyników finansowych, Michał Zasępa, członek zarządu Kruka odpowiedzialny za finanse grupy, wskazywał, że wobec rosnących stóp procentowych w Polsce, grupa rozgląda się za finansowaniem w EUR, które jest znacznie tańsze.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii długu Kruka o łącznej wartości prawie 1,4 mld zł i terminach spłaty w latach 2022-2028, z czego do wykupu w perspektywie najbliższych miesięcy pozostało spółce 75 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje