piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Kruka zredukowane o 39 proc.

msd | 08 sierpnia 2023
W wartej do 75 mln zł ofercie pięcioletnich obligacji windykacyjnej spółki inwestorzy złożyli zapisy o wartości 123 mln zł. Równocześnie Kruk zapowiedział, że coraz częściej zamierza oferować papiery dłużne do inwestorów indywidualnych.

Na papiery Kruka zapisało się 1124 inwestorów, a każdy z nich zgłosił średnio 109,5 tys. zł popytu wobec 154,7 tys. zł podczas emisji czerwcowej i 99,3 tys. zł w ofercie z lutego. Tym razem spółka ubiegała się jednak o 75 mln zł (po 50 mln zł w dwóch poprzednich emisjach), co było najwyższą wartością na rynku detalicznym od półtora roku.

- Jest to świetna inauguracja kolejnego, już 10-tego prospektowego programu emisji obligacji na kwotę 700 mln zł (…)  Chciałbym w tym miejscu podziękować za zaufanie i zapewnić, że będziemy dbać i rozwijać relacje, które od 10 lat tworzymy z indywidualnymi obligatariuszami. Patrząc na naszą rosnącą skalę, ale wychodząc też naprzeciw oczekiwaniom inwestorów indywidualnych jesteśmy i będziemy na rynku obligacji coraz częściej. Jest to bardzo ważne źródło na naszej zdywersyfikowanej i dobrze poukładanej mapie dostępu do finansowania – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak w czterech poprzednich emisjach, windykacyjna spółka proponowała inwestorom pięcioletnie niezabezpieczone papiery, za które zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Dla Kruka była to pierwsza emisja na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w pierwszej połowie lipca. W ramach 10. już programu spółka będzie mogła prowadzić publiczne oferty o łącznej wartości do 700 mln zł (na ogół Kruk wykorzystuje jednak tylko niewielką część limitu, na jaki pozwala program).

Wyemitowane przez windykatora obligacje trafią do obrotu na Catalyst we wrześniu. Na razie w giełdowym obrocie znajduje się 20 serii długu spółki. Papiery pochodzące z czterech poprzednich ofert publicznych wyceniane są z około 3,8-3,9 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje