poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Zarząd Kruka sprzedaje akcje i obligacje spółki

msd | 10 maja 2019
Piotr Krupa, prezes windykacyjnej spółki, sprzedał 15 tys. akcji, a Michał Zasępa, członek zarządu odpowiedzialny za finanse, sprzedał 5 tys. akcji oraz kolejne obligacje.

Sprzedając 15 tys. akcji Piotr Krupa zmniejszył swój udział w kapitale Kruka z 10,069 proc. do 9,989 proc. Michał Zasępa pozbył się natomiast nie tylko części akcji (5 tys. sztuk), ale też sprzedał papiery dłużne o wartości nominalnej 50 tys. euro. Chodzi o wyemitowaną w 2017 r. serię AE1 o wartości 20 mln euro, na Catalyst znaną pod kodem KR10522.

Dla CFO Kruka to druga ostatnimi czasy transakcja sprzedaży obligacji spółki. Tuż przed majówką Michał Zasępa sprzedał za 274 tys. zł pochodzące z emisji publicznej papiery KRU1123 (cała emisja warta jest 30 mln zł). Kilka dni wcześniej Piotr Krupa sprzedał 30 tys. akcji spółki.

Na Catalyst notowanych jest łącznie 21 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery, wygasające w latach 2023-2024, wyceniane są w okolicach 5,0-5,2 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje