wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Zyski Dekpolu Deweloper zamortyzowały wzrost zadłużenia

msd | 30 kwietnia 2024
Należący do giełdowego Dekpolu deweloper zachował w ubiegłym roku zdrowe wskaźniki zadłużenia, choć przy nieco słabszej płynności. Znakomita większość jego krótkoterminowych zobowiązań miała jednak charakter wewnątrzgrupowy.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Dekpol Deweloper Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst