sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Zyski Pozbudu niższe o 37 proc. r/r

msd | 05 kwietnia 2017
Ubiegły rok grupa zajmująca się produkcją okien i usługami budowlanymi zakończyła z 6,4 mln zł zysku netto wobec 10,2 mln zł przed rokiem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, po 25,5-proc. spadku, wyniosły 167,6 mln zł, co ma być wynikiem stagnacji wśród zamówień publicznych na usługi budowlane.

Ograniczone możliwości uczestnictwa emitenta w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim. Zmniejszona aktywność w segmencie budowlanym powodowała równoległe zmniejszenie zamówień z tego źródła dla segmentu stolarki otworowej emitenta – podano w komunikacie.

Według spółki sytuacja na rynku zamówień publicznych w dalszym ciągu będzie odgrywała istotny wpływ na poziom osiąganych wyników w kolejnych okresach.

Pełne sprawozdanie roczne Pozbud T&R opublikuje 10 kwietnia.

Za notowane na Catalyst obligacje na 50 mln zł Pozbud płaci WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży. Papiery mają być wykupione w dwóch ratach, w lutym 2018 r. przypada spłata 40 proc. emisji, natomiast rok później spółka zobowiązana jest spłacić pozostałą część. Rynek wycenia obligacje na 98 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Compremum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst