piątek, 19 sierpnia 2022

Catalyst

 • 70-proc. wzrost kosztów odsetkowych w Dekpolu

  31 maja 2022
  Operacyjnie I kwartał był dla budowlano-deweloperskiej grupy udany – przychody wzrosły o 61 proc, a wynik operacyjny o 28 proc. Nie udało się utrzymać niskiego poziomu zadłużenia z grudnia.
  czytaj więcej
 • PragmaGO mocno zwiększa skalę biznesu

  30 maja 2022
  Faktoringowa grupa notuje kolejne rekordy pod względem udostępnionego finansowania i przychodów, równocześnie nie zwiększając przy tym dźwigni finansowej w sposób istotny.
  czytaj więcej
 • Nadal solidna płynność Marvipolu

  30 maja 2022
  Na koniec marca deweloper wciąż posiadał wystarczająco środków pieniężnych, aby spłacić wszystkie swoje krótkoterminowe zobowiązania, za wyjątkiem zaliczek od klientów.
  czytaj więcej
 • Niższe zadłużenie Voxela, mimo słabszych wyników

  30 maja 2022
  W przeciwieństwie do przychodów i zysków, przepływy operacyjne diagnostycznej grupy zanotowały w I kwartale poprawę, co pozwoliło jej osiągnąć rekordowo wysoką płynność gotówkową i najniższy od kilku lat dług netto, także w stosunku do osiąganych wyników.
  czytaj więcej
 • Maleje apetyt Bestu na nowe inwestycje

  30 maja 2022
  Pomimo mocnego bilansu, windykator chce podchodzić wybiórczo do zakupu wierzytelności, bo rosnące ceny i koszty finansowania mocno obniżają potencjalne stopy zwrotu. Na rynek emisji obligacji chce wrócić pod koniec III kwartału.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy porozumiał się z obligatariuszami

  30 maja 2022
  Wierzyciele przymkną oko na wysokość wskaźnika dług netto/EBITDA, ale w zamian Columbus daje zabezpieczenie i w poniedziałek musi spłacić połowę wartych 60 mln zł papierów. Pozostałą część ma wykupić jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • Coraz wyższe zadłużenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej

  27 maja 2022
  Na niecałe pięć miesięcy przed wykupem wartych 130 mln zł obligacji zadłużenie dystrybutora leków nadal rosło, tym razem sięgając rekordowych poziomów. Wyższe były też przychody i zyski, choć grupa PGF nie zamieniła ich w gotówkę.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w AB przed wykupem

  27 maja 2022
  Pomimo zbliżającego się terminu spłaty wartych 75 mln zł obligacji, dystrybutor sprzętu IT postawił na wzrost zatowarowania i zabezpieczenie przyszłej sprzedaży, co wiązało się z obniżeniem jego płynności gotówkowej do najniższego poziomu od ponad trzech lat.
  czytaj więcej
 • Narasta krótkoterminowy dług Taurona

  27 maja 2022
  Tylko w I kwartale krótkoterminowe zadłużenie energetycznej grupy wzrosło o ponad 1,8 mld zł do rekordowych 4 mld zł, z czego ponad połowa wygasa jeszcze w II kwartale.
  czytaj więcej
 • Spadek zadłużenia Arche

  27 maja 2022
  Dewelopersko-hotelowa spółka zwiększyła zyski i jednocześnie wypracowała ponad 110 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych w 2021 r., co pozwoliło jej obniżyć stosunek długu netto do kapitałów własnych do najniższego poziomu od dwóch lat.
  czytaj więcej