czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

55,9 mln zł odszkodowania dla Ideonu

msd | 15 kwietnia 2013
Zamiast na konto spółki, która złożyła wniosek o upadłość, pieniądze trafiły na rachunek katowickiego sądu z powodu egzekucji bankowej i administracyjnej.

   Odszkodowanie za szkody wyrządzone w majątku Ideonu zostało wypłacone przez Izbę Skarbową oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach. Na wypłacone 55,9 mln zł składa się 27 mln zł zasądzonego odszkodowania oraz należne odsetki. Ze względu na egzekucję bankową oraz administracyjną środki te zostały przekazane na konto sądu w Katowicach.

   Trudno więc spodziewać się, aby sytuacja spółki, która 3 kwietnia br. złożyła do sądu wniosek o upadłość układową w jakikolwiek sposób się poprawiła. Ideon wciąż pozostaje dłużny obligatariuszom ok. 826,5 tys. zł z tytułu niewypłaconego kuponu plus odsetki za opóźnienie, a konta spółki są zablokowane.

    Jeszcze przed złożeniem do sądu wniosku o upadłość zarząd spółki podkreślał, że zasądzone odszkodowanie nie zmienia procedury restrukturyzacyjnej. Środki wypłacone na rachunek katowickiego sądu stanowią około jednej trzeciej krótkoterminowych zobowiązań Ideonu, które na koniec grudnia ubiegłego roku podsumowano na 159,9 mln zł. Wprawdzie spółka posiadała także 113,6 mln zł krótkoterminowych należności, ale po tym, jak nie porozumiała się z PKO BP w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, musiała ona zawiesić działalność operacyjną. Na poziomie grupy kapitałowej Ideon posiadał natomiast 219,2 mln zł krótkoterminowych zobowiązań i 290 mln zł krótkoterminowych należności.

   Kurs notowanych na Catalyst obligacji serii A nie reaguje. Ostatnio handlowano papierami Ideonu 10 kwietnia po cenie 60 proc. Najlepsza oferta sprzedaży o godz. 16 podczas poniedziałkowej sesji wycenia obligacje na 65 proc. Po stronie zakupu znalazł się inwestor, który oferuje 40 proc. wartości nominalnej. Najwyraźniej przy tej cenie widzi on możliwość osiągnięcia zysku przy założeniu, że uda się odzyskać przynajmniej część środków z papierów, które zabezpieczone są hipoteką.

Więcej wiadomości o Ideon S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst