sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

SGB Bank obejmie nową emisję Polnordu

msd | 19 kwietnia 2013
Deweloper wyemituje trzyletnie zabezpieczone obligacje o wartości 46 mln zł. Emisja prawdopodobnie zostanie przeprowadzona w maju, a środki wesprą finansowanie projektów.

   SGB Bank, który pełni rolę banku zrzeszającego w Spółdzielczej Grupie Bankowej, pełnił będzie nie tylko rolę organizatora emisji, ale także jedynego inwestora. Poznański bank zobowiązał się nabyć na własny rachunek trzyletnie zabezpieczone obligacje Polnordu.

    Deweloper nie podaje wysokości kuponu. Za zabezpieczone, znajdujące się na Catalyst papiery o wartości 26,5 mln zł płaci 4,85 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 3M.

   Nieznane są także intencje SGB Banku. Niewykluczone, że będzie chciał on odsprzedać obligacje kolejnym inwestorom. Bynajmniej nie oznacza to, że pozbędzie się wszystkich obligacji Polnordu, ponieważ banki spółdzielcze – na co serwis Obligacje.pl niejednokrotnie zwracał uwagę – często trzymają w bilansach papiery spółek deweloperskich.

   Krótkoterminowe zobowiązania Polnordu na koniec ubiegłego roku wynosiły 397,9 mln zł, zaś aktywa obrotowe wyceniano na 1,01 mld zł z czego 661,4 mln zł przypadało na zapasy. Wskaźnik szybki płynności wynosił 0,87 wobec 0,5 przed rokiem i był jednym z wyższych wśród spółek deweloperskich z Catalyst, które opublikowały dotychczas wyniki za 2012 r.

   Notowane na Catalyst obligacje Polnordu wyceniane są na 100,2 proc., co daje 8,8 proc. rentowności brutto do wykupu.  

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst