czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Marka spłaciła ponad trzy czwarte obligacji serii A

msd | 23 sierpnia 2013
Firma pożyczkowa spłaciła 5463 obligacje przedstawione do wykupu oraz nabyła 870 papierów w celu umorzenia. Kolejni obligatariusze żądają wcześniejszej spłaty.

   Podczas emisji obligacji serii B na 12,8 mln zł, która istotnie poprawiła sytuację Marki, spółka wykupiła także papiery za 4,5 mln zł. W trzech krokach spłaciła więc obligacje za 10,83 mln zł. A ponieważ całkowita wartość serii A wynosiła 14,1 mln zł, do spłaty wciąż pozostaje dług za 3,27 mln zł.

   Do końca roku obowiązuje lipcowa uchwała, która uprawnia spółkę do skupu własnych obligacji w celu umorzenia. Nie wiadomo czy Marka będzie kontynuować skup, w ramach którego nabyła dotychczas 870 papierów (nominał to 1 tys. zł). Pewnym jest natomiast, że spółkę czeka wcześniejsza spłata 502 obligacji, które zostały przedstawione przez inwestorów do wcześniejszego przymusowego wykupu. Podstawą żądania obligatariuszy ponownie jest naruszenie określonego w warunkach emisji wskaźnika finansowego (dług netto do kapitału własnego), tym razem na podstawie raportu półrocznego. Termin spłaty obligacji ustalono na 24 października.

   Termin wykupu papierów serii A przypada na luty przyszłego roku. Marka płaci za nie 8 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Tyle samo firma pożyczkowa płaci za objęte w lipcu przez sześć podmiotów obligacje serii B. Z tą jednak różnicą, że nowa emisja została zabezpieczona (zastaw na zbiorze wierzytelności).

   Mimo, że w pierwszym półroczu spółka wykazała 2,8 mln zł straty netto, to wciąż podtrzymuje prognozy osiągnięcia dodatniego wyniku na koniec roku (0,5 mln zł).

   Przed godz. 14 podczas piątkowej sesji inwestorzy wyceniają obligacje MRK0214 na 100 proc. To dokładnie dwa razy więcej niż jeszcze płacono za papiery spółki w drugiej połowie kwietnia. Sam wzrost ceny (nie licząc zysku z odsetek) był więc szansą na podwojenie kapitału. 

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst