piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy DI Investors

Krzysztof Kubiszewski - analitycy rynku obligacji DI Investors | 03 grudnia 2013
Analitycy Domu Inwestycyjnego Investors tym razem wzięli pod lupę Vantage Development. Ponadto omawiają statystyki minionego tygodnia i jego najważniejsze wydarzenia.

Pełna treść komentarza dostępna jest tu.

Tydzień w skrócie – główne wydarzenia.

Auto-Spa – Spółka wyemitowała obligacje serii C (ASP1116) o wartości 0,44 mln zł, maksymalna wartość nominalna emisji wynosiła 2 mln zł. Oprocentowanie emisji jest stałe i wynosi 9,25 proc..

Barlinek – Spółka wykupiła przedterminowo całą serię obligacje BAR1213 o wartości nominalnej 60 mln zł. Terminowy wykup miał nastąpić 31 grudnia 2013.

Gant – Spółka nie zapłaciła odsetek za obligacje serii AW (GNT0814). Wartość nominalna serii wynosi 21,9 mln zł. Oprocentowanie papierów jest stałe i wynosi 11 proc. w skali roku.

LC Corp. – Spółka wykupiła przedterminowo 11 mln zł ze 100 mln zł obligacji serii LCC0414. Terminowy wykup serii ma nastąpić 15 kwietnia 2014.

Magellan – Spółka dokonała emisji dwuipółletnich obligacji. Łączna wartość emisji wyniosła 27,3 mln zł. Oprocentowanie serii jest oparte o stopę WIBOR6M powiększoną o marżę.

Multimedia Polska – Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji serii MMP1115, MMP0416 i MMP0617. Wartość wykupionych obligacji wyniosła 721 mln zł z łącznej wartości 3 serii 757 mln zł.

Orzeł – Spółka poinformowała o spłacie zaległych odsetek za obligacje serii B. Terminowa zapłata odsetek miała nastąpić 22 listopada.

P.R.E.S.C.O. – Spółka dokonała przydziału obligacji serii E o wartości 35 mln zł. Termin wykupu papierów przypada na 28 listopada 2017. Oprocentowanie serii wynosi WIBOR6M+4,40 proc..

PKO BP – Bank rozważa kolejną emisję euroobligacji w 2014 roku w ramach programu EMTN. Zarząd poinformował również, że do końca 2013 wyklucza emisje.

Polimex – Spółka naruszyła umowę z bankami i obligatariuszami w sprawie obsługi zadłużenia. Polimex nie spłacił całości odsetek od kredytów i obligacji, które nie podlegały konwersji na akcje.

Kredyt Pod Lupą: Vantage Development

W trzecim kwartale 2013 Vantage Development przekazał jedynie jedno mieszkanie oraz jeden dom jednorodzinny, co odbiło się na wynikach spółki, strata netto wyniosła 2,5 mln zł w porównaniu 1,1 mln zł straty rok temu. Znacznie lepiej prezentują się przepływy pieniężne spółki, po skorygowaniu o zmiany w kapitale obrotowym CFO w trzecim kwartale wyniósł 43 mln zł (-8 mln zł rok wcześniej).

Zadłużenie brutto spółki wynosi 126 mln zł, z czego 41 mln zł to obligacje. Przy poziomie gotówki równym 56 mln zł zadłużenie netto wynosi 69 mln zł. W ciągu najbliższych 12 miesięcy spółce zapada dług warty 15 mln zł.

Spółka posiada łącznie 4 emisje obligacji, najnowsza, o wartości 20 mln zł, została wyemitowana w sierpniu b.r. Spółka planuje wprowadzić tę emisję na rynek Catalyst.

Wzrosty i spadki. Największe obroty

W minionym tygodniu największy wzrost po raz kolejny zanotowały papiery MLX0714 spółki Milmex, która po przejściowych trudnościach zdołała wykupić opóźnioną serię KOM12D (w rzeczywistości do wykupu nie doszło – red.) oraz jest na dobrej drodze do pozyskania inwestora strategicznego. Papiery tej serii wzrosły o 10 pkt proc przy obrocie przekraczającym 15 tys. zł.

Wzrost przy znacznym obrocie, przekraczającym 0,35mln zł, odnotowano na papierach Jedynki (JED0415), których kurs wzrósł w ciągu tygodnia o 3,99 pkt proc. do 94,99 proc.. O 1,99 pkt proc. wzrósł kurs obligacji Rank Progress (RNK0616) odnotowując czwarty najwyższy obrót na rynku – 0,69 mln zł

O 17 pkt proc., do 35 proc. wartości nominalnej, spadł kurs obligacji spółki Digate (DGT0414), obrót wyniósł tylko 5 tys. zł. Znaczny spadek kursu odnotowano także na obligacjach Skystone Capital, kurs zapadających 18 grudnia papierów serii SKC1213 obniżył się o 11 pkt proc. przy obrocie wynoszącym 17 tys. zł.

Warto zwrócić uwagę na obrót na papierach BGK, w środę na obligacjach serii BGK1016 zawarto jedną transakcję o wartości 101,5 mln zł. Obrót na najbardziej płynnych papierach PKN0517 (PKN Orlen) wyniósł 6,1 mln zł, w porównaniu z 13,6 mln zł tydzień wcześniej. Obrót na całym rynku wyniósł w zeszłym tygodniu 119,9 mln zł, z czego 101,5 mln zł przypadło na obligacje BGK. Tydzień wcześniej obrót wynosił 29,8 mln zł.

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Dlaczego obligacje rynków wschodzących to o jeden most za daleko?

  17 stycznia 2019
  Wydaje się, że łagodniejsza retoryka Rezerwy Federalnej wystarczyła do ożywienia rynku po zakończonym niedawno koszmarnym grudniu, a także przekonała inwestorów, że wyceny aktywów będą miały wsparcie przez cały rok.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2018)

  17 stycznia 2019
  W grudniu wszystkie analizowane współczynniki dotyczące obrotów na rynku Catalyst pogorszyły się. Całkowite obroty wyniosły 138,31 mln zł, czyli znacznie mniej niż w ostatnich miesiącach. Wartość ta jest o 23 proc. niższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy i aż o 43 proc. niższa w porównaniu do obrotów sprzed roku.
  czytaj więcej
 • Emocje przed feriami

  02 grudnia 2013
  Choć trzecia część miesiąca jest "spisana na straty" pod względem aktywności inwestorów, to grudzień zapowiada się jako gorący miesiąc na Catalyst.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Trzy punkty premii

  29 listopada 2013
  Trwające emisje publiczne GNB, Kruka i Polfy są dobrą okazją, by zastanowić się, czy emisje kierowane do detalicznych inwestorów wyceniane są adekwatnie do ryzyka.
  czytaj więcej

Emisje