sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Ferro będzie nadal skupować obligacje

ems, PAP | 16 marca 2012
Producent armatury zamierza kontynuować skup obligacji z Catalyst celem ich umorzenia i nie wyklucza zaciągnięcia kredytu na ten cel.

   Z wyemitowanych w sierpniu ub.r. obligacji o wartości 45 mln zł, w obrocie pozostały papiery warte 19 mln zł. Pozostałe producent armatury zdążył już skupić i umorzyć. I - jak wynika z depeszy PAP z konferencji prasowej spółki - również pozostałe papiery firma chciałaby umorzyć.

   Obligacje Ferro mają wprawdzie opcję call, ale dopiero po trzech latach od daty emisji. Dlatego spółka skupuje swoje obligacje z rynku (w lutym płaciła 100,5 proc. za papier) i konsekwentnie je umarza.

   Grupa osiągnęła wzrost przychodów do 259,8 mln zł w ubiegłym roku (wzrost o 94,2 mln zł lub o 56,9 proc.), zysku operacyjnego do 33,6 mln zł (wzrost o 20,5 mln zł lub o 157,5 proc.) i wzrost zysku netto do 18,1 mln zł (wzrost o 7,9 mln zł lub o 77,4 proc.). Znacząca poprawa wyników to efekt m.in. przejęcia czeskiej spółki Novaservis (sfinansowanej m.in. emisją obligacji). 

   Przejęcie znacząco wzmocniło aktywa spółki (wzrost do 348,2 mln zł ze 127,5 mln zł, a więc o 220 mln zł lub o 173 proc.), natomiast relacja kapitału własnego do zobowiązań pozostała niemal nie zmieniona (jest bliska 100 proc.). Zdaniem zarządu spółki, sytuacja finansowa grupy jest na tyle komfortowa, by myśleć nie tylko o skupie i umorzeniu dalszej części obligacji, ale także o przeznaczeniu 7 mln zł z zysku na wypłatę dywidendy. 

   Obligacje Ferro oprocentowane są na 5,5 pkt proc. ponad WIBOR6M. Wykup obligacji przypada na kwiecień 2016 r. 

Więcej wiadomości o Ferro S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst