piątek, 30 września 2022

Newsroom

Włodarzewska miała 31 mln zł zysku w 2011 r.

ems | 06 kwietnia 2012
Jednak sam zysk wynika przede wszystkim z przeszacowania wartości aktywów, które przyniosły spółce 56 mln zł. Przychody grupy spadły o 85 proc.

W 2011 r. Włodarzewska wykazała 15,8 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 104,7 mln zł osiągniętych w 2011 roku. Niskie przychody spowodowały istotne pogorszenie wskaźników rotacji zapasów - szybkość obrotu zapasów wzrosła do 1661 dni (4,5 roku) z 234 dni w 2010 r. Spływ należności wzrósł do 133 dni z 21 dni w 2010 r., a spłata zobowiązań wydłużyła się do 910 dni (ze 193) - wynika z raportu audytora dołączonego do raportu rocznego.

Jednocześnie wskaźnik płynności krótkoterminowej obniżył się do 0,34 z 0,46. - Wskaźniki płynności są na poziomie pozwalającym grupie kapitałowej jako całości regulowanie bieżących zobowiązań, jednakże uległy one pogorszeniu w stosunku do 2010 r. - czytamy w opinii audytora. Z kolei zarząd spółki podkreśla, że wskaźnik płynności bieżącej wynosił na koniec roku 2,18 proc. (wskaźnik powyżej 1 uznaje się za poziom bezpieczny).

Przy słabych przychodach ze sprzedaży Włodarzewska wykazała stratę 6 mln zł na sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym (rok wcześniej było to 24,1 mln zł zysku), nawet mimo ograniczenia kosztów ogólnego zarządu do 11,8 mln zł z 15,5 mln zł rok wczesniej. Aktualizacja aktywów niefinansowych (posiadanych nieruchomości) przyniosła jednak grupie 56 mln zł (rok wcześniej 20,2 mln zł) i pozwoliła na wykazanie 31,1 mln zł zysku netto (rok wcześniej było to 35,3 mln zł w ujęciu porównywalnym) .

W bilansie pasywów zwraca uwagę wzrost zobowiązań do 230,5 mln zł ze 127,5 mln zł rok wcześniej. O ile na koniec 2010 r. różnica między kapitałem własnym i zobowiązaniami wynosiła 13 mln zł (zobowiązania przekraczały kapitał własny o 11,4 proc.), to na koniec 2011 r. było to już 85 mln zł (58,6 proc.). Wzrost zobowiązań to efekt m.in. zaciągnięcia kredytów na zakup gruntów pod nowe inwestycje, oraz emisji obligacji. Ze sprawozdania rocznego wynika, że 30 maja przypada termin spłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości 21 mln zł.

W komentarzu do wyników, zarząd spółki zapowiada rozpoczęcie budowy osiedla o wielkości 17 tys. m2 na warszawskim Ursynowie, prace nad rozpoczęciem inwestycji w budynek wielofunkcyjny w centrum stolicy, oddanie do użytku pola golfowego w Sobieniach oraz osiągnięcie 4,4 mln zł rocznie przychodów z galerii handlowej w Brwinowie.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji dewelopera (WLO1214 i WLO0613) o łącznej wartości 30,5 mln zł, obie zabezpieczone hipoteką i o kuponie przewyższającym odpowiednio o 5,5 i 7 pkt proc. stopę WIBOR3M.

Więcej wiadomości o Włodarzewska S.A.

 • Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

  17 sierpnia 2018
  Liczba otwartych przez sądy postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 50 proc. r/r do 122 w II kwartale. To rezultat bliski rekordu osiągniętego w IV kwartale 2017 r. – wynika z raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData. Na Catalyst także nie brak restrukturyzacji, najczęściej jednak nieudanych.
  czytaj więcej
 • Włodarzewska chce się ułożyć z obligatariuszami

  19 października 2017
  Deweloper, wobec którego we wrześniu ogłoszono upadłość, chce odejść od likwidacji na rzecz zawarcia układu z wierzycielami, w tym obligatariuszami – wynika z datowanego na 12 października pisma do inwestorów.
  czytaj więcej
 • Restrukturyzacja Włodarzewskiej umorzona

  13 kwietnia 2017
  Warszawski sąd wydał w środę postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego wobec dewelopera. Wcześniej nadzorca sądowy złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Spada udział niewykupionych obligacji na Catalyst

  06 kwietnia 2017
  W okresie ostatnich 12 miesięcy udział niespłaconego zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych notowanych na GPW spadł do 2,7 proc. To jeden z najlepszych wyników ostatnich lat, a w perspektywie kolejnych kwartałów widać szansę na dalszą poprawę.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst