niedziela, 19 maja 2019

Newsroom

Obligacyjny fundusz Copernicusa znów zawiesił wypłaty

ems | 22 sierpnia 2014
Tym razem odkupywanie jednostek uczestnictwa zamrożono na dwa tygodnie. Według analizy.pl na koniec lipca fundusz dysponował kwotą 61,5 mln zł.

Fundusz nie opublikował dotąd sprawozdania za I półrocze, które pozwoliłoby mieć wgląd w skład portfela subfunduszu dłużnych papierów korporacyjnych na koniec czerwca, ale znany jest jego skład na koniec stycznia, gdy wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 73,8 mln zł, a od tego czasu nie nastąpiły istotne napływy/odpływy, głównie ze względu na zamrożenie możliwości odkupywania jednostek.

Już na koniec roku trzon aktywów funduszu stanowiły niepłynne obligacje takie jak Gant, GC Investment, Zemmeydo, Monday Development czy Mostostal Quantum (dokładny spis pozycji funduszu znajdziesz w naszym raporcie dotyczącym krajowych obligacji korporacyjnych w portfelach TFI). Stąd jakiekolwiek większe zlecenie umorzeń musiało wywołać zamrożenie odkupywania jednostek - fundusz ma poważnie ograniczone możliwości zamiany posiadanych aktywów na gotówkę.

Fundusz Copernicusa już wcześniej zamrażał możliwość wycofania środków przez inwestorów.

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Gwałtowny wzrost zadłużenia grupy Benefit Systems

  17 maja 2019
  Wraz z pierwszym zastosowaniem standardu MSSF 16 dług netto dostawcy kart MultiSport wzrósł w I kwartale o 732,8 mln zł do 847,7 mln zł. Zależnie od metody kalkulacji, w grę wchodzić mogłoby nawet naruszenie warunków emisji obligacji. Warte 70 mln zł papiery jednak i tak lada moment wygasają, a w kasie grupy na koniec marca było wystarczająco dużo gotówki, aby obsłużyć wykup.
  czytaj więcej
 • Lepsza sytuacja firm windykacyjnych w 2018 roku

  17 maja 2019
  Kredyt Inkaso i Kruk zwiększyły zadłużenie, ale – o czym wiemy – Kredyt Inkaso zdołało pozyskać finansowanie refinansujące zapadający dług. Best z kolei zadłużenie ogranicza.
  czytaj więcej
 • Uboat-Line bliżej przymusowego wykupu

  21 sierpnia 2014
  Na koniec czerwca wskaźnik zadłużenia finansowego wyniósł 1,11. Przekroczenie poziomu 1,2 oznaczałoby złamanie warunków emisji serii UBT0415 wartej 3,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • Grupa PCZ zwiększa przychody i zyski

  21 sierpnia 2014
  W II kwartale przychody grupy wzrosły o 29 proc., a zysk netto o 13,5 proc. Jednocześnie koszty odsetkowe wzrosły o 247 proc., a ujemny cash flow operacyjny sięgnął 10 mln zł.
  czytaj więcej

Emisje