wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Polnord z lepszymi wynikami i niższym zadłużeniem

msd | 24 listopada 2014
Deweloper wykazał 75,7 mln zł przychodów w trzecim kwartale wobec 26,5 mln zł przed rokiem. Dług netto do kapitałów własnych spadł do 0,4x. Poprawiła się również płynność.

Przy 17,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży grupa Polnord osiągnęła 23,3 proc. rentowności wobec 0,2 proc. przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 10,5 mln zł i był o 3 proc. r/r niższy, ponieważ rok wcześniej wykazano wysokie przychody z aktualizacji wartości nieruchomości. Mimo że wynik operacyjny był niższy, to stanowił on 1,5-krotność kosztów finansowych netto (7,1 mln zł) w porównaniu do 1x przed rokiem. Ostatecznie więc skonsolidowany zysk netto podsumowano na 3 mln zł wobec 1,3 mln zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach przychody deweloperskiej grupy rosną o 52,5 proc. r/r do 137,9 mln zł, zaś wynik brutto ze sprzedaży po prawie 4,5-krotnym wzroście wynosi 31,3 mln zł.  Wprawdzie zysk operacyjny spada o 12,7 proc. do 21,3 mln zł, ale na poziomie netto wykazano 7 mln zł netto wobec 20,7 mln zł straty przed rokiem. Od początku roku dodatnie przepływy operacyjne dewelopera wynoszą 61 mln zł wobec 17 mln zł w ubiegłym roku.

Trzeci kwartał grupa Polnord zakończyła z 1,78 mld zł aktywów (1,13 mld zł to majątek trwały) i 1,09 mld zł kapitałów własnych. Zobowiązania (pomniejszone od zaliczki od klientów) wyniosły 593 mln zł, z czego 503,3 mln zł t zadłużenie finansowe. Przy 70,1 mln zł środków pieniężnych wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wyniósł 0,4 wobec 0,46 kwartał wcześniej.

Poprawę wykazuje także płynność grupy, ponieważ na 650,5 mln zł (454,3 mln zł to zapasy, z czego 246 mln zł to bank ziemi) przypada 172,8 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, bez uwzględnienia 106 mln zł zaliczek. Wskaźnik szybkiej płynności wynosi więc 1,12 wobec 0,72 w czerwcu. Płynność gotówkowa prezentuje się jeszcze lepiej, relacja środków pieniężnych do krótkoterminowych zobowiązań wynosi bowiem 0,41.

W obrocie na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Polnordu. Papiery z wykupem w styczniu 2016 r. oprocentowane są na 4,85 pkt proc. ponad WIBOR 3M, zaś dla obligacji wygasających w lutym 2017 r. marżę ustalono o 0,5 pkt proc. niżej. Inwestorzy wyceniają obligacje odpowiednio na 100,75 i 100 proc. 

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Arctic Paper miał stratę w IV kwartale

  19 marca 2019
  Producent papieru zanotował 21,4 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 30,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale. Nieco poprawił natomiast przepływy operacyjne względem poprzednich trzech kwartałów. Niezależnie od tego, bankowy kowenant wyliczany właśnie w oparciu o cashflow pozostawał naruszony.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie MLP Group systematycznie rośnie

  19 marca 2019
  Zysk operacyjny dewelopera powierzchni magazynowych wzrósł w ubiegłym roku prawie trzykrotnie, na co istotny wpływ miała jednak aktualizacja wycen nieruchomości. Cash flow operacyjny spadł do 36 mln zł, co przy 195,5 mln zł nakładów inwestycyjnych wymagało dalszego wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Zysk operacyjny Eurocent wzrósł o 150 proc.

  21 listopada 2014
  Tak jak można było oczekiwać - wzrost wartości udzielonych pożyczek w I półroczu, przełożył się na wzrost przychodów i zysku w III kwartale.
  czytaj więcej
 • AB debiutuje bez transakcji

  20 listopada 2014
  Znana z GPW spółka wprowadziła na Catalyst obligacje o wartości 100 mln zł. Nominał ustalono na 1000 PLN, więc papier jest dostępny dla inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej

Emisje