piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

ABS Investment z zyskiem w I kw.

msd | 18 maja 2015
Wzrost wycen spółek wchodzących w skład inwestycyjnego portfela pozwolił przełamać złą passę. Fundusz miał zysk i jest w jednej czwartej drogi do realizacji tegorocznej prognozy.

Przychody finansowe netto podliczono na 558 tys. zł, co pozwoliło przykryć stratę operacyjną (49 tys. zł, bo główna działalność ABS to inwestycje na własny rachunek). Zysk brutto wyniósł więc 509 tys. zł i stanowił około jedną czwartą opublikowanej w maju prognozy.

Pod względem zadłużenia czy płynności sytuacja ABS nie budzi zastrzeżeń. Przy 20,66 mln zł aktywów na koniec marca zobowiązania i rezerwy stanowiły 1,94 mln zł, ale 554 tys. zł to rezerwa z tytułu odroczonego podatku. Zobowiązania finansowe wynoszą natomiast 1,18 mln zł, ale w ujęciu netto jest to tylko 279 tys. zł. Przy 18,72 mln zł kapitału własnego nie ma mowy o przelewarowaniu.

Na koniec marca krótkoterminowe zobowiązania ABS wynosiły 264 tys. zł i miały pokrycie w 901 tys. zł gotówki. Spółka mogłaby myśleć o przedterminowej spłacie notowanych na Catalyst obligacji o wartość 1 mln zł, ale można założyć, że raczej skupi się na podstawowej działalności, do czego środki te będą jej niezbędne. Wcześniejszy wykup papierów stanie się bardziej prawdopodobny, gdy ABS zrealizuje zapowiadane wyjścia z inwestycji.

W komentarzu do wyników tradycyjnie poruszono też kwestię spółki Uboat-Line, której akcje były przez długi czas obciążeniem dla wyników ABS.

- Zarząd nie jest już zainteresowany Uboat-Line SA w charakterze inwestycji, natomiast w dalszym ciągu oczekuje wyjaśnienia przyczyny doprowadzenia spółki do obecnego stanu rzeczy i możliwego zadośćuczynienia na rzecz akcjonariuszy i obligatariuszy – napisano w komentarzu do wyników. - Ponadto, wyrażamy duże uznanie dla Pana Rafała Koźlaka i całego zespołu Nomad Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za niezwłoczne zorganizowanie porozumienia poszkodowanych inwestorów i bardzo sprawne podejmowanie szeregu działań celem zabezpieczenia interesów podmiotów, które na różnych etapach działalności spółki Uboat-Line SA, postanowiły zainwestować w papiery wartościowe przez nią wyemitowane – dodano.

Obligacje AIN0717 wyceniane są na 99,11 proc., co daje im 8,84 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Uboat-Line S.A., ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje