czwartek, 29 września 2022

Newsroom

GNB uchwalił nowy program emisji

msd | 14 lipca 2015
Getin Noble Bank złoży do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dla wartego 750 mln zł programu publicznych emisji obligacji podporządkowanych.

Poprzedni prospekt dla tego rodzaju papierów stracił ważność miesiąc temu. Bank w jego ramach mógł publicznie oferować obligacje podporządkowane do 750 mln zł, lecz nie skorzystał z tej możliwości ani razu. Wprawdzie w obrocie na Catalyst znajdują się 32 serie papierów dłużnych GNB i w większości są to emisje podporządkowane (28 serii), ale były one emitowane w ramach wcześniejszych publicznych programów.

W ostatnim roku bank tylko raz wyemitował obligacje w ramach publicznej oferty i były to pięcioletnie papiery senioralne (niepodporządkowane), oprocentowane na stałe 4 proc. Oferowano je w ramach osobnego programu o wartości do 1,5 mld zł, dla którego prospekt traci ważność w przyszłym miesiącu. Możliwe, że w i tym przypadku bank postara się w KNF o ponowienie prospektu, nawet jeśli nie ma na najbliższą przyszłość sprecyzowanych planów emisyjnych.

W poniedziałek agencja EuroRating poinformowała o obniżeniu ratingu Getinu z BB do BB- przy dalszym utrzymaniu negatywnej perspektywy. Agencja argumentowała decyzję wzrostem ryzyka nałożenia na banki podatku od aktywów oraz ewentualnej konieczności przewalutowania części kredytów mieszkaniowych udzielonych we frankach szwajcarskich. Nie bez znaczenia okazały się też duże wahania notowań na rynku walutowym, co w opinii agencji stwarza ryzyko spadku współczynników wypłacalności (wzrost wartości aktywów ważonych ryzykiem).

Obawy agencji nie uszły także uwadze inwestorów, którzy w I połowie ubiegłego tygodnia wyraźnie przecenili papiery GNB. Notowania wybranych serii spadły rekordowo nisko, w okolice 91-93 proc., w wyniku czego ich rentowności zbliżały się do 7 proc. brutto. W kolejnych dniach notowania wprawdzie odbiły, ale rentowności wybranych serii wciąż znajdują się w okolicach 6,5 proc. brutto lub więcej.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje